Debat 28 juni: Corporations and their responsibility for People and Planet

Het MVO Platform nodigt u uit voor een MVO debat in de Balie op 28 juni aanstaande om 20.00 uur. Het debat is onderdeel van de serie 'How Globalized Are You?' en staat in het teken van internationale normen en verdragen. Centraal onderwerp in het debat is de vraag of MVO zonder regelgeving mogelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de huidige internationale richtlijnen en standaarden voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen en de uitwerking hiervan in de praktijk. Tijdens het debat zullen de dilemma's die de verschillende actoren in de samenleving tegen komen worden belicht.

Tijdens het debat zullen de dilemma’s die de verschillende actoren in de samenleving tegen komen worden belicht. Illustratie vanuit drie verschillende internationale cases (gebaseerd op het Alternatieve Shell Report 2004 & het Shell Social Report 2004) vormen de achtergrond van het debat.

Het wordt een fris en helder debat olv debatleiders Marcia Luyten en Maartje Somers. De debatleiders gaan in op de verantwoordelijkheden van verschillende actoren (overheid, bedrijfsleven en ngo’s) en de dilemma’s en obstakels van de praktijk. Mede dankzij de toezegging van drie interessante mannen zal het een leuk debat worden! Vanuit het bedrijfsleven neemt de heer Bert Fokkema (Shell) deel aan het debat. De overheid wordt vertegenwoordigd door Bert Koenders (PvdA). Tenslotte wordt het MVO Platform vertegenwoordigd door Pieter van der Gaag (NC-IUCN).

Het debat vindt plaats in De Balie te Amsterdam (Kleine Gartmanplansoen 10) en begint om 20.00 uur.
Een kaartje voor toegang kost 8 EURO en zijn verkrijgbaar bij de kassa van De Balie (Tel: 020 – 55 35 100 op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot 45 minuten voor aanvang programma).

Share Button