In de enquete kwamen uiteenlopende kwesties aan bod, van concurrentievoordelen voortvloeiend uit maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de invloed van overheden en markten op MVO.

Belangrijke conclusies uit de enquête zijn ten eerste dat alle respondenten het idee hebben dat MVO slechts op zeer kleine schaal geïntegreerd wordt in bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn managers met een directe MVO-verantwoordelijkheid sceptisch over de mate van integratie en invloed van MVO op de concurrentiepositie. Ten derde geven financiële markten inadequate prikkels aan het bedrijfsleven om zich bezig te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat overheidsingrijpen in Europa op iets meer enthousiasme kan rekenen dan in de VS, maar voor beide gevallen geldt toch een flinke weerstand tegen overheidsbemoeienissen. Ondanks deze weerstand heersen er wel grote verwachtingen ten aanzien van wettelijke maatregelen die zaken als de verslaglegging van MVO activiteiten van bedrijven moeten controleren.

Aron Cramer, CEO van Business for Social Responsibility (BSR): “We hebben hiermee opnieuw bewijs dat er wel degelijk ruimte bestaat om MVO te integreren tot in de kern van het bedrijf. Bovendien heeft de enquête aangetoond dat interne communicatie bij ondernemingen een heel sterk middel is om gaten te dichten met betrekking tot de kennis over MVO ontwikkelingen.