De ‘switch’ is om: drijvend zonnepark Beilen in gebruik genomen en geopend

Partner

Vandaag, donderdag 16 september, is het drijvende zonnepark op de zandwinplas in Beilen op feestelijke manier geopend met een symbolische druk op de startknop. Hierbij waren onder andere de Gemeente Midden-Drenthe, Provincie Drenthe, de eigenaar Beugel Infrastructuur, Waterschap Drents Overijsselse Delta, energiecoöperatie Project de Mussels en ontwikkelaar GroenLeven aanwezig. In april van dit jaar werd het park al technisch in bedrijf gesteld, en levert inmiddels groene stroom voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.

Voor de gemeente Midden-Drenthe betekent de komst van het zonnepark een belangrijke bijdrage aan de duurzame doelstellingen. Wethouder Jan Schipper: “Naast de belangrijke bijdrage aan onze duurzame doelstellingen is het voor ons belangrijk dat inwoners mee kunnen profiteren van een zonnepark en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de ruimte. Wij streven bij de aanleg van een zonnepark naar lokaal eigendom, of het storten van een bedrag in een gebiedsfonds. Op deze manier hebben inwoners direct of indirect profijt van een zonnepark bij hen in de buurt. Het zonnepark wat GroenLeven heeft ontwikkeld op de zandwinplas voldoet aan al deze eisen. Wij zijn er daarom erg blij mee!”

Ook de provincie is tevreden met de nieuwe bron van groene energie in de regio. Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe: “Dit zonnepark is een goed voorbeeld hoe je dezelfde ruimte op meerdere manieren kunt gebruiken. Dat zien we in Drenthe graag. Daarnaast vind ik het mooi dat iedereen in de omgeving mee kan doen en kan profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Zo geef je de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar.”

Zorgvuldig omgaan met de ruimte

Door zonnepanelen op zandwinplassen te plaatsen, kunnen we schaarse ruimte op een zorgvuldige en efficiënte manier inzetten voor de opwek van energie. Bij het ontwerp en de realisatie is er veel aandacht besteed aan de natuur in het water en aan de oevers, in overleg met deskundigen zoals die van het waterschap en Deltares. Zo laat het zonnesysteem voldoende licht en lucht door, ligt op ruime afstand van de oever, en wordt er verankerd in de bodem van de plas.

Maatschappelijke voordelen

Het zonnepark levert naast energie ook maatschappelijke voordelen op. Het drijvende zonnepark fungeert met een bijdrage aan de gemeenschap, als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming. Zo is er tijdens de realisatie een inkoopactie geweest voor buurtbewoners waarmee zij een korting kregen op zonnepanelen en een omvormer voor het eigen dak. Voor de bouw van het zonnepark zijn verschillende lokale partijen ingezet. Verder wordt er onderzocht of het drijvende zonnepark overgedragen kan worden aan lokale handen.

Marike Hoekstra, projectontwikkelaar GroenLeven: “Hiervoor zijn we al sinds de zomer van 2020 in gesprek met diverse partijen.” Voor deze verkenning zitten het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de energiecoöperatie Project de Mussels aan tafel met GroenLeven.

Marion Wichard, bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons verzorgingsgebied ook direct van profiteert. We zijn heel blij met deze beoogde samenwerking en dat we dit als waterschap straks mede mogelijk kunnen maken. We realiseren hiermee ook een flinke bijdrage aan onze doelstelling om in 2025 een energieneutraal waterschap te zijn.”

Ook energiecoöperatie Project de Mussels is positief over de ontwikkelingen. Kees Kuik:” Onlangs is de coöperatie De Mussels opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in MiddenDrenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. In combinatie met maximale participatie en eigenaarschap door inwoners en bedrijven zorgt dit voor draagvlak en betrokkenheid. De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de energie en geldstromen in Midden-Drenthe te houden.”

Share Button