Vandaag heeft het energieopslagbedrijf GIGA Storage de krachtigste batterij van  Nederland – de GIGA Rhino batterij – in gebruik genomen. Mevrouw Louise O. Fresco, voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen University &  Research, en de heer Henry Meijdam, waarnemend burgemeester van Lelystad, hebben  samen de GIGA Rhino batterij formeel op stroom gezet. 

Het unieke van deze energieopslag

De belangrijkste taak van deze batterij is om te zorgen dat er meer duurzame energie op het  elektriciteitsnet komt. Op het moment dat de productie van duurzame energie door de wind- en  zonneparken te groot is, slaat de batterij de duurzame energie tijdelijk op, om die dan later aan  te bieden op de energiemarkten. Daardoor hoeft deze duurzaam opgewekte energie niet te  worden weggegooid. 

De GIGA Rhino batterij wordt aangestuurd met het doel om de lokale productie van hernieuwbare  energiebronnen te maximaliseren, welke achter hetzelfde aansluitpunt van Windnet Oost Flevoland zijn geïnstalleerd. De batterij staat bij het testcentrum duurzame energie van  Wageningen University & Research in Lelystad (ACRRES), naast het windmolenpark  Neushoorntocht. Het is op dit moment de krachtigste batterij van Nederland.  

De komende jaren wordt op het net van Windnet Oost-Flevoland 120 megawatt aan zonne energie en 138 megawatt aan windenergie gerealiseerd. Hiermee wordt dit gebied wereldwijd  een van de grootste duurzame smart grids. 

Een duurzaam alternatief voor fossiele netbalancering

Met een vermogen van 12 megawatt zal de GIGA Rhino batterij impact hebben op het nationale  elektriciteitsnetwerk en een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verminderen van CO2- uitstoot binnen de landelijke energieketen. Om die impact te maximaliseren zal de GIGA Rhino  batterij worden gekoppeld aan verschillende energie- en capaciteitsmarkten om diensten te  leveren ter stabilisering van het (inter-)nationale elektriciteitsnet.  

GIGA Storage: het bedrijf dat grootschalig energieopslag verwezenlijkt

De realisatie van de GIGA Rhino batterij is GIGA’s eerste project en een opmaat naar vele andere  groot- en kleinschalige energieopslag systemen op Nederlandse en Europese bodem. Het  algoritme van het GIGA cloud platform optimaliseert de financiële kant van de geleverde  flexibiliteitsdiensten. 

Belangrijke partners voor dit project zijn onder andere NEC (batterijleverancier), ENGIE  (technisch dienstverlener), Windnet Oost-Flevoland (eigenaar van het net), Spectral  (aansturingsplatform) en de RVO (toekenning van de DEI-subsidie voor dit project).

Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research: “Voor Wageningen University & Research (WUR) is het belangrijk om niet alleen vanuit de  wetenschap bij te dragen aan de energietransitie, maar deze ook in de praktijk daadwerkelijk toe  te kunnen passen. We zien dat boeren in toenemende mate kansen zien voor hun bedrijf in dit  energievraagstuk. Voor een succesvolle energietransitie is goede interactie tussen de  energiesector en de landbouwsector in een praktijkonderzoek-setting noodzakelijk. WUR biedt  de kennis en initiatieven die deze kansen van voedselproductie, energietransitie en  duurzaamheid combineren. Het testen bij ACRRES en de realisatie zoals de Rhino batterij bij de  windparken is daar een goed voorbeeld van”. 

Wouter Persoon, directeur Windnet Oost-Flevoland:  “Wij, Windnet Oost-Flevoland, zijn trots op deze samenwerking met GIGA Storage die door deze  energieopslag systemen een belangrijke stap zetten in de energietransitie opgaven die we als  Nederland hebben. Ons motto is: “Samenwerken aan een duurzaam, bereikbaar Nederland.” Dit  project en deze samenwerking past dus in het hart van onze strategie”.  

Ruud Koornstra, Nationale Energiecommissaris:  “Wij kunnen als BV Nederland een leidende rol krijgen in de energietransitie en een voorbeeld  worden voor vele andere landen. Het initiatief van GIGA Storage past hier precies in!”.  

Ruud Nijs, CEO van GIGA Storage:  “Om dit soort complexe systeemintegratie-projecten te realiseren, hebben wij prima gewerkt met  diverse toonaangevende partners.  De GIGA Rhino batterij is ons eerste energieopslag project en we zijn inmiddels volop bezig met  de voorbereiding van de volgende opslagsystemen”.