Uit het onderzoek dat Ipsos voor Fortis uitvoerde, blijkt dat klimaatverandering de Nederlanders niet echt angst inboezemt : maar één op de twee (51%) respondenten vindt dat ze een ernstige bedreiging vormt voor onze maatschappij. Wie houden de respondenten verantwoordelijk voor de klimaatverandering? Drie op de vier Nederlanders (65%) wijzen in de eerste plaats met een beschuldigende vinger naar het bedrijfsleven. Op de tweede plaats volgt de bevolking (47%) en pas daarna, de transportsector (46%). Voorts vinden 2 Nederlanders op 3 (70%) de inspanningen om het milieu te beschermen onvoldoende.

En als de Nederlandse burger nu eens uit eigen zak zou moeten betalen voor producten die minder schadelijk zijn voor het milieu en voor zijn gezondheid, zou hij daartoe bereid zijn? 48% van de ondervraagden verklaarden dat ze bereid zijn tot 10% meer te betalen voor dergelijke producten, en 14% verklaarden dat ze zelfs tot 20% meer zouden willen betalen. Uit het onderzoek blijkt voorts nog dat geld beleggen in ecologische fondsen de Nederlanders niet echt interesseert. 14% van de ondervraagden zijn bereid om er minder dan 30% van hun spaargeld in te beleggen, en slechts 5% zouden er tussen 30% en 59% aan willen besteden.

‘De verwachtingen van de maatschappij liggen hoger dan de mate waarin de ondernemingen aan die verwachtingen kunnen beantwoorden’
Ã?? De klimaatverandering is in alle kranten voorpaginanieuws. Het is dan ook evident dat meer dan 50% van de ondervraagden die klimaatverandering als een risico beschouwen. De vraag is echter hoe lang die bewustwording gaat duren Ã??, zegt Céline Louche, CSR-specialiste van de Vlerick Leuven Gent Management School. Ten aanzien van de inspanningen die de ondernemingen leveren om het milieu te beschermen, stelt zij een algemeen klimaat van scepticisme vast: Ã?? Er is sprake van een toenemende kloof tussen de maatschappelijke verwachtingen en de sociale realiteit, maar ook tussen de verwachtingen van de maatschappij rond de maatschappelijke prestaties van de ondernemingen en hun werkelijke prestaties. Ook als de ondernemingen op maatschappelijk en milieuvlak beter presteren, en ik ben ervan overtuigd dat dit het geval is, wordt nog niet voldaan aan de verwachtingen en eisen van de maatschappij. Dit heeft een positieve impact, want het zorgt voor een bepaalde druk bij de ondernemingen om hun prestaties te verbeteren. Maar als die kloof te groot wordt, is er een risico: de positieve druk kan omslaan in negatieve druk en dus de inspanningen afremmen in plaats van ze te stimuleren. Ã??

Wachten is echt geen goed idee
Serge de Gheldere, die als enige Vlaming door Al Gore tot ‘Klimaatambassadeur’ werd opgeleid, is van zijn kant verrast dat 31% van de Belgen nog altijd hun twijfels hebben bij de bedreiging die uitgaat van de klimaatverandering. Ã?? In 15 jaar heeft de hele wetenschappelijke wereld al vier keer in zeer duidelijke termen gewaarschuwd voor de gevaren die verbonden zijn aan de klimaatverandering. (.) Het is ook frappant om te zien hoezeer de ondernemingen met de vinger worden gewezen. Voorts is het de eerste keer in de geschiedenis dat we een dergelijke crisis meemaken – een beetje te vergelijken met de periode voor de oorlog – zonder dat iemand zich echt verantwoordelijk voelt. Alleen samen zullen we erin slagen om resultaten te bereiken: door onze gewoonten te veranderen, door overheidsinitiatieven, door nieuwe kansen te benutten in het zakenleven. Het goede nieuws is dat we, zodra we deze crisis als een echte opportuniteit zullen zien, heel wat garen zullen kunnen spinnen bij een efficiënter en rationeler energieverbruik. En dit zowel in het transport, in de gebouwen als bij de voedselproductie[1]. (.) Uiteraard zal aan dit alles nu of later ook een prijskaartje hangen. Het is in ieder geval verstandiger om vanaf nu te investeren in het milieu, want dat zal ertoe leiden dat ‘COÃ?? winstgevend wordt’. Het is echt geen goed idee om daar nog langer mee te wachtenÃ??.