Volgens de bijna 70 ondernemingen bevordert het huidig economisch systeem nog steeds onduurzaam ondernemen en wordt duurzaam ondernemen in veel opzichten belemmerd, onder meer door overbodige, te gedetailleerde en soms onderling tegenstrijdige regelgeving. De Groene Zaak dringt in de brief dan ook met kracht aan op het structureel vereenvoudigen, bundelen en schrappen van regelgeving.
De Groene Zaak voorzitter Roger van Boxtel: “Wij pleiten voor heldere, eenduidige regelgeving die duidelijke kaders stelt en daarbinnen ruimte biedt voor nieuwe duurzame initiatieven. Een eerste grote stap kan op korte termijn al worden gezet door administratieve en besluitvormingsprocedures voor vergunningen sneller te doorlopen.”

De Groene Zaak betreurt het dat duurzame initiatieven vaak niet tot wasdom komen omdat ze in de pioniersfase weliswaar worden gesubsidieerd, maar eenmaal marktrijp worden geconfronteerd met oneigenlijke concurrentieverhoudingen. Van Boxtel: “Willen we verduurzaming werkelijk een kans geven om de motor te worden van een nieuwe economische orde, dan zullen we toe moeten naar een ‘level playing field’ waarin de huidige, niet-duurzame spelers een reële maatschappelijke prijs gaan betalen voor alle grondstoffen die zij gebruiken en voor de uitputting en vervuiling van het milieu die zij veroorzaken – hier of elders op aarde. Dat betekent om te beginnen het schrappen van alle niet-duurzame subsidies – een stap die de financiële positie van Nederland direct positief beïnvloedt”.

Investeringszekerheid waarborgen
De duurzame ondernemingen pleiten voor een vergroening van het belastingstelsel (fiscale verduurzaming). Dat zou vorm moeten krijgen door een belastingdifferentiatie naar duurzaamheid door te voeren, waarbij lagere heffingen voor duurzame oplossingen worden gefinancierd door hogere heffingen voor de minst duurzame producten. Eventuele extra rijksinkomsten zouden volgens De Groene Zaak geïnvesteerd moeten worden in groene innovatie of het in stand houden van natuurlijke systemen.

Meerwaarde benutten
Aangezien ruim 15% van het BNP door de overheid wordt uitgegeven is het volgens het platform zeer effectief om juist deze uitgaven in te zetten als vliegwiel voor duurzame versterking van de economie. Van Boxtel: “De overheid zet weliswaar in op duurzaam inkopen en aanbesteden, maar laat na haar enorme inkoopkracht gestructureerd in te zetten als strategisch economisch instrument. Daardoor blijft een enorme financieel-economische meerwaarde onbenut.”
Opvallend is ook het voorstel van De Groene Zaak om te komen tot een Innovatieplatform 2.0, waarin het duurzame bedrijfsleven veel nadrukkelijker participeert dan tot nu het geval is geweest. Van Boxtel: “De daadwerkelijke economische meerwaarde van een Innovatieplatform kan veel groter zijn als de kennis en ervaring van het duurzame bedrijfsleven beter wordt benut. De ambitie is er, het is een kwestie van doen.”