Filenetwerken.nl wil de anonimiteit van de file opheffen en iedereen de mogelijkheid geven om de file beter te benutten, of ze nu wel of geen auto bezitten. Filenetwerken.nl geeft niet aan waar, maar wel wie er in de file staat en geeft zo de 400 km file een gezicht.

Op deze manier worden vraag en aanbod op een unieke locatie bij elkaar gebracht: in de file. Wil je Russisch leren en daarom meerijden met iemand met wie je de taal kunt spreken, meer te weten komen over een type auto of een bedrijf? Filenetwerken is wat je er zelf van maakt. Bovendien is het een ludieke en originele aanpak om de files proberen terug te dringen.

Filenetwerken.nl is een initiatief van Patricia Zebeda, die een netwerk van creatieve ondernemers en sponsors om zich heen heeft weten te verzamelen en die waarde hechten aan verantwoord maatschappelijk ondernemen. Zij zijn werkzaam zijn in het bedrijfsleven en bij de overheid. Onder andere Advies- en ingenieursbureau DHV en FNV Bondgenoten ondersteunen dit initiatief.

Uitnodiging voor de pers: Om 13.15 uur is de ondertekening van de intentieverklaring door o.a. FNV en DHV.