De CO2-compensatieservice van Lenovo ontvangt de eerste DEKRA-validatie in zijn soort op het gebied van duurzaamheid

Bron
Lenovo

Nu de vraag naar milieubewuste producten en diensten toeneemt, heeft Lenovo vandaag de DEKRA-validatie van zijn wereldwijde CO2-compensatieservice aangekondigd. Uitgevoerd door de Business Assurance Services unit van deze internationale test-, inspectie- en certificeringsorganisatie, is dit de eerste DEKRA-audit in zijn soort voor een elektronicafabrikant. DEKRA heeft het berekeningsproces van Lenovo’s CO2-voetafdruk grondig geëvalueerd, de nauwkeurigheid van de claims gevalideerd en het CO2-compensatieproces van de service geverifieerd.

De Lenovo CO2 Offset Service, die oorspronkelijk in 2019 als proefproject in Scandinavië werd gelanceerd, is nu wereldwijd beschikbaar en helpt bedrijven de koolstofuitstoot van hun Lenovo-hardware te compenseren via een van de ecologische projecten die door de Verenigde Naties worden gesteund. Deze service is uniek omdat hij de koolstofuitstoot voor de klant niet actief verlaagt, maar wel het zware werk doet door de gemiddelde uitstoot van elk aangekocht apparaat tijdens zijn levenscyclus over een periode van vijf jaar te berekenen. Die koolstofimpact wordt dan duidelijk in metrische tonnen met de klant gedeeld en via een bijdrage aan een door de klant geselecteerd milieuproject gecompenseerd. Zo wordt uiteindelijk de uitstoot van de aangekochte Lenovo-hardware gecompenseerd.

“Het verkrijgen van een internationaal erkend validatiecertificaat van DEKRA is van het grootste belang voor een dienst als deze, aangezien onze klanten onze CO2-compensatieclaims moeten kunnen vertrouwen om de compensatie met vertrouwen aan hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen toe te kunnen schrijven. Door in dit opzicht een betrouwbare partner te zijn, willen we duurzaamheid tastbaarder, transparanter en traceerbaarder maken voor organisaties over de hele wereld,” aldus John Stamer, Vice President of International Commercial Services within Lenovo’s Solutions & Services Group.

Tot op heden, 18 maanden na de lancering van de dienst, hebben Lenovo-klanten 356.411 ton koolstofdioxide gecompenseerd via hun aankopen van geselecteerde Lenovo-pc’s, desktops, werkstations, notebooks, monitors en tablets. Dat is het equivalent van de hoeveelheid broeikasgas die wordt uitgestoten door meer dan 77.000 personenauto’s die in de loop van één jaar rondrijden.i

“Binnen de duurzame dienstverleningstak van DEKRA voeren we objectieve audits en beoordelingen door derden uit om de duurzaamheidsprestaties van verschillende organisaties te verifiëren. De CO2 Offset Service van Lenovo bood ons een unieke gelegenheid om een proces te evalueren dat in vergelijkbaar opzicht de duurzaamheidsinspanningen van andere bedrijven ondersteunt. We hopen dat de resulterende validatieverklaring nog meer vertrouwen wekt in hun vermogen om dat te doen,” aldus Roman Zadrozny, Executive Vice President DEKRA Group, Head of Service Division Audit.

Meer informatie over de duurzaamheidsinspanningen van Lenovo vindt u in het Environmental, Social and Governance Report van 2021. Meer informatie over de CO2-compensatieservice van Lenovo vindt u ook op de website van Lenovo.

i Volgens de berekeningsmethode voor broeikasgasequivalenten van het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap (EPA)

Share Button