B Lab Benelux, de non-profit organisatie achter de B Corp beweging die streeft naar economische systeemverandering, benoemt Tessa van Soest als nieuwe Executive Director Benelux. De B Corp beweging in de Benelux groeide afgelopen jaar hard verder met 38% in 2021, en telt momenteel meer dan 190 B Corps. Wereldwijd zijn het er bijna 5000. Daarnaast werken er inmiddels meer dan 3200 bedrijven in de Benelux – en 200.000 wereldwijd – met B Lab’s gratis tools om hun impact te meten, te managen en te verbeteren.

Nieuwe Director moet groeiende interesse voor B Corps in de Benelux in goede banen leiden

De nieuwe Executive Director staat voor de opdracht om de (gerichte) groei te continueren, de bekendheid van B Corp in de Benelux te vergroten en de collectieve impact van de B Corps community aan te jagen. Van Soest startte in consulting en werkte daarna in duurzaamheidsrollen in het bedrijfsleven en bij non-profits in Nederland en enkele jaren in Italië. De afgelopen periode werkte ze voor IKEA Foundation aan het internationale partnership Global Energy Alliance for People and Planet. Daarvoor leidde van Soest een aantal jaren het programma van de Dutch Sustainable Growth Coalition en het netwerk van nationale SDG-allianties bij SDG Nederland. In deze rollen heeft ze zich vooral toegelegd op het vergroten van de de collectieve impact, door meer kennisdeling en gezamenlijke initiatieven en advocacy op overstijgende thema’s als circulaire bedrijfsprocessen, CO2 -reductie, duurzame energie inkoop en sociale inclusiviteit.

Katie Hill, Executive Director B Lab Europe: ‘’We hebben de Benelux B Corps in een paar jaar zien verdubbelen. Maar deze harde groei is veel minder belangrijk voor ons dan welke bedrijven we welkom heten in onze community, wat hun impact is, en hoe zij als collectief actie ondernemen om de economie te veranderen. En Tessa is met haar brede ervaring perfect geschikt om hier het voortouw in te nemen.’’

Tessa van Soest, Executive Director B Lab Benelux: ‘’Ik kijk er enorm naar uit om bij te dragen aan de volgende fase van B Lab Benelux, waarin we de sterke groei van de B Corp movement in goede banen gaan leiden. B Corp wordt inmiddels gezien als dé duurzaamheidsstandaard voor bedrijven met een serieuze duurzaamheidsambitie. B Corps zijn enorm gemotiveerd en willen graag blijvend impact maken. We zien de B Corp beweging geleidelijk bewegen van een groep pioniers naar meer mainstream, waarbij ook steeds meer bekende corporates interesse tonen in B Corps. Dit is een uitdaging én een kans. Meer B Corps betekent nog meer impact en veranderkracht in diverse sectoren in de richting van de nieuwe economie. En met wereldwijd 5000 B Corps en 280.000 werknemers in 79 landen en 153 industrieën zijn we goed op weg!’’

 

Foto: Roos Trommelen