CSU participeert samen met andere bedrijven in Amsterdam Zuidoost, afvalinzamelaars, start-ups en kennisinstellingen in het project “Cross Chain Control Center”. Het doel van dit project is om begin 2017 een alternatief logistiek samenwerkingmodel voor de inzameling van bedrijfsafval in een pilotsituatie te realiseren.

CSU zet zijn dienstverlening, producten en processen efficiënt in om de eco-footprint van het bedrijf te verkleinen. In dit project werkt CSU samen met Amsterdam ArenA, ING, NUON, Delta Lloyd, AMC, Suez, Icova, Better Future Factory, TNO, de Hogeschool van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam aan de realisatie van een circulaire economie en het verminderen van het aantal vervoersbewegingen. Deelnemende partijen zien dit als een oplossing voor de stijgende afvalberg en het schaarser worden van grondstoffen en energie. Het “Cross Chain Control Center” zal bijdragen aan het hergebruik van grondstoffen, het verminderen van vervoersbewegingen en het realiseren van lokaal hergebruik. Het project is mede gefinancierd door de Topsector Logistiek/Connekt en loopt tot maart 2018.