Het Smart Aid debat dat Vice Versa organiseerde van 15 oktober t/m 22 november jl. maakte duidelijk dat Nederland aan de internationale top staat met betrekking tot internationale ontwikkelingssamenwerking, maar dat deze sector ook innovatie nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. De belangrijkste vraag hierbij is dan ook, welke veranderingen moeten er aangebracht worden om deze vernieuwing in de sector mogelijk te maken?

Ruimte op de werkvloer
Vorig jaar bleek eveneens uit onderzoek van NCDO dat medewerkers graag meer ruimte krijgen om vanaf de werkvloer bij te dragen aan een duurzame en betere wereld. Pifworld en NCDO spelen in op deze behoefte en op bevindingen van het Smart Aid debat; namelijk de noodzaak voor nieuwe financieringsmogelijkheden in de ontwikkelingspraktijk. Daarvoor werken zij samen aan het initiatief CrowdUp. Crowdup heeft tot doel samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en NGO’s te bewerkstelligen en te verdiepen. Middels een innovatief platform betrekken zij medewerkers sterker bij deze samenwerkingsverbanden.

Harmen van Doorn, oprichter van Pifworld: “We willen een brug bouwen tussen bedrijven, NGO’s en medewerkers. De NGO van de toekomst is eenmaal niet meer de geldschieter van nu. Juist bedrijven moeten partij worden in de ontwikkelingspraktijk. Dit zorgt namelijk voor kansen, maar ook voor een geheel ander krachtenveld, vooral aan de investeringskant.”

De aanpak
Het project bestaat uit vier componenten:
. Bedrijven kunnen mee doen aan competities om de werknemersbetrokkenheid ten opzichte van het bedrijf en de sociale alliantie te verhogen.
. Bedrijven kunnen met een online platform hun sociale alliantie versterken door crowdsourcing.
. Ieder kwartaal wordt er een evenement gehouden waarbij inspirerende sprekers kennis en ervaringen delen.
. Tot slot wordt een wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd, dat de effecten van de samenwerking op werknemersbetrokkenheid en de algemene arbeidsbeleving uitlicht.