Volgens een onderzoek in opdracht van tapijtmaker Interface uit Scherpenzeel onder 1750 ondernemers blijkt dat de crisis een ‘vernietigend effect’ heeft op het milieubewustzijn van ondernemend Nederland. Bij hun inkoopbeleid laten steeds meer bedrijven zich uitsluitend leiden door de prijs. Duurzaamheid heeft daarbij het nakijken.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder inkoopmanagers van ondernemingen. Bijna de helft van deze managers geeft aan dat de crisis de aandacht voor duurzaamheid heeft verkleind. In een artikel in het AD (24 oktober jl.) bepleit Interface directeur Ton van Keken overheidsmaatregelen zoals fiscale stimulering. Ook één vast milieulabel behoort tot de mogelijkheden. Uit het onderzoek zou blijken dat bijna de helft van de ondernemers zich dan weer over de streep laat trekken.

De resultaten van het onderzoek van Interface zijn nogal in tegenspraak met de onlangs gepubliceerde resultaten van het bureau Search. De resultaten van dit onderzoek werden namelijk onder de titel ‘Duurzaamheidsbeleid blijkt crisisbestendig‘ wereldkundig gemaakt.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

Kostprijs belangrijkste aspect bij inkopen van producten
Ruim driekwart (79%) van de Nederlanders met een leidinggevende functie die betrokken zijn bij het inkoopproces van producten, noemt de kostprijs als één van de factoren die het meest van belang zijn bij het inkopen van een product. Ook de totale kostprijs over de gehele levensduur is met 56% een belangrijke factor. Vooral hoger opgeleiden plaatsen deze factor vaak in hun top 5 (65% vs. 50%). Op een derde plaats komt de innovativiteit van het product. Dit wordt door bijna een derde (30%) van de ondervraagden als een belangrijke factor genoemd bij het inkoopproces.

Er is behoefte aan meer regulering en duidelijkheid op het gebied van duurzaam inkopen
Bijna de helft (48%) van de Nederlanders met een leidinggevende functie die betrokken zijn bij het inkoopproces van producten, verwacht door één soort label beter duurzaam te kunnen inkopen. Ook minder soorten groene labels en certificaten, alsmede een fiscale stimulering van de overheid (beide 42%) zal volgens de ondervraagden het duurzaam inkopen voor hen stimuleren.

Economische crisis verkleint rol van duurzaam inkopen binnen inkoopproces
Meer dan de helft (55%) van de leidinggevenden zegt dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij hun inkoopproces. Bijna de helft (43%) moet echter wel bevestigen dat vanwege de economische crisis, de rol van duurzaam inkopen in het inkoopproces is verkleint.

 

Het volledige onderzoeksrapport is verkrijgbaar bij SvanLeeuwen@ivrm.nl