Raymond Welmers, senior adviseur bij Towers Perrin: “Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen van de agenda verdwenen lijkt, is opmerkelijk. Zeker gezien het belang dat medewerkers hieraan hechten. Uit Towers Perrin’s Global Workforce Study onder ruim 2500 medewerkers in Nederland zetten zij maatschappelijk verantwoord ondernemen op plaats drie als het gaat om hun betrokkenheid bij de onderneming en op plaats zes als het gaat om de keuze bij een werkgever te blijven.”

De verwachting bestaat dat de ‘War on Talent’ de komende jaren zal doorgaan. 42% van de deelnemende organisaties geeft aan dat zij de strategische uitdagingen vooral in acht nemen bij het aannemen van talent. Verder blijkt dat 38% van de deelnemende organisaties bij het aannemen, ontwikkelen, belonen èn inzetten van talent de strategische uitdagingen van de organisatie centraal stelt. Raymond Welmers: “Op dit moment zal voor veel organisaties het optimaal benutten van eigen talent een grotere rol spelen dan het extern aantrekken ervan. Wij zouden dus verwachten dat – meer nog dan bij werving – hierbij aansluiting tussen talentontwikkeling en richting van de organisatie zou worden gezocht. Dit is dus lang niet altijd het geval.”