In de voorstellen van VROM over duurzaam inkopen worden metalen als bouwmaterialen, zowel in de criteriadocumenten als in de door het ministerie omarmde rekenmodellen, volledig buiten spel gezet. Daarnaast zijn de rekenmodellen die VROM wil gebruiken niet transparant, waardoor de gehanteerde eisen op willekeur lijken. De sector heeft de laatste jaren veel geld gestoken in het opstellen van zogenaamde MRPI’s (Milieu Relevante Product Informatie) wat door VROM volledig is genegeerd voor metalen. Sterker nog: er is voor metalen uitgegaan van uitgangspunten die haaks staan op deze MRPI’s. De Metaalunie vindt het onbegrijpelijk dat zij door het ministerie van VROM niet op voorhand en ondanks herhaaldelijke verzoeken, is betrokken bij dit dossier.

De Metaalunie rekent er op dat de Tweede Kamerleden zullen aandringen op opschorten van duurzaam inkopen van gebouwen totdat:
1. het ministerie de aangekondigde harmonisatie van instrumenten gedragen door de gehele sector heeft afgerond. Waarbij dit leidt tot één uniforme en adequate en gedragen database met materiaal- en productmilieudata;
2. de door het ministerie aangekondigde harmonisatie van de rekentools met betrekking tot de rekenmethoden gedragen door de hele sector, aantoonbaar en adequaat is afgerond en in de rekentools is geïmplementeerd;
3. er aantoonbaar één adequaat samengestelde beheersorganisatie operationeel is die openbaar en transparant volgens heldere criteria het beheer krijgt over de rekentools en database.

Alleen opschorten van duurzaam inkopen, kan voorkomen dat de metaalsector grotere en structurele schade oploopt. De Metaalunie is dan ook verheugd dat de Commissie Regeldruk Bedrijven gisteren in haar advies over duurzaam inkopen aan de minister van VROM dit opschortingsvoorstel van de Metaalunie heeft overgenomen.

De Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De leden hebben samen een omzet van 20 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.