De provincies Noord- en Zuid-Kivu in DRC worden al jaren geteisterd door oorlog. De rebellen financieren de oorlog met opbrengsten uit de grondstoffenwinning, waaronder tinerts. Het project van ITRI moet ervoor zorgen dat tinerts uit door de overheid geselecteerde mijnen in deze twee provincies kan worden gecertificeerd en daarmee verantwoord op de wereldmarkt kan worden gebracht. Op dit moment zijn deze tinstromen niet traceerbaar en is het onduidelijk waar dit tin terechtkomt. Deze situatie is voor de tinverwerkende industrie ongewenst. Als het pilot-project van ITRI succesvol is, wordt het uitgebreid naar vier andere provincies in DRC. De maatschappelijke en politieke aandacht voor verantwoord ketenbeheer is de laatste jaren toegenomen. Corus wil hierin een actieve rol spelen.

Verbeteringen realiseren in de tinketen heeft alleen kans van slagen als bedrijven uit verschillende sectoren hieraan hun steun verlenen. Corus heeft in haar contracten met leveranciers bepaald dat zij geen tin uit DRC mogen leveren.

Hugo Loudon, managing director van CPP: “Het project sluit goed aan bij ons ingezette beleid tot duurzaam ketenbeheer. Het past daarnaast in het onlangs uitgebrachte werkplan van de SER voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondanks de moeilijke economische situatie waarin de staalindustrie zich nog steeds bevindt, blijven we ons inzetten voor verantwoord ketenbeheer.”

Over CPP

Corus Packaging Plus is binnen de Corus Group de business unit voor verpakkingsstaal en maakt sinds 2007 onderdeel uit van de Tata Steel Group. CPP levert uitsluitend aan de verpakkingsstaalmarkt, is leidend fabrikant van kwalitatief hoog verpakkingsstaal en levert ongeveer 1.2 miljoen ton op jaarbasis aan de blikindustrie wereldwijd. CPP gebruikt jaarlijks 4000 ton tin voor toepassingen in de blikindustrie, waarvan in 2009 50 tot 60% van gerecycled tin. CPP wil de standaard zijn voor de Europese verpakkingsstaalindustrie voor waardecreatie en duurzaamheid.

Over ITRI
ITRI is een organisatie die de tinindustrie vertegenwoordigt en wordt (financieel) gesteund door
haar leden, vooral mijnbouwbedrijven en tinsmelterijen. Doelstelling van de organisatie is
bevorderen van het gebruik van tin in bestaande en nieuwe toepassingen, onder meer door het
bevorderen van duurzame oplossingen. Voor meer informatie zie www.itri.co.uk.