De Stichting Duurteelt is opgericht door de Rabobank, Unilever, Albert Heijn en de Boston Consulting Group. Doelstelling is: ‘het geven van toegang tot kennis en informatie aan, en het bevorderen van de bewustwording van agrarische ondernemers, hun afnemers en consumenten met betrekking tot de toepassing van duurzame productiemethodes.’ Hiertoe zijn twee initiatieven opgestart: een interactief platform voor boeren en een voor consumenten. De opdracht van de vakgroep Marketing heeft betrekking op het interactieve platform voor consumenten. De doelstelling is het bieden van ongekleurde informatie, zodat consumenten zelf een keuze kunnen maken. Meer specifiek gaat het om: het verstrekken van objectieve en ongekleurde informatie over duurzaamheid aan de Nederlandse consument met als doel een verduurzaming van de voedselvoorziening; het bieden van instrumenten aan de consument/burger om zelf keuzes te maken die een verregaande verduurzaming stimuleren; en het opdoen van kennis over houding en gedrag van consument/burger.

Het onderzoek aan de RUG richt zich vooral op de verklaring van het consumptiegedrag van duurzame producten en het gebruik van segmentatietechnieken om deze consumptie te bevorderen. In de komende twee jaar zullen onderzoekers van de vakgroep zich intensief met deze vraagstellingen bezighouden. Naast onderzoekers van de RUG, wordt onderzoek in dit kader ook uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Maastricht.

Informatie prof.dr. P.C. Verhoef, tel. (050) 363 73 20, e-mail p.c.verhoef@rug.nl