Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten vaak geen idee hebben van de productieketen. Velen gaan ervan uit dat de overheid er zorg voor draagt dat producten op een verantwoorde manier zijn gemaakt. ,,Maar nogal wat mensen weten niet dat producten die door kinderarbeid zijn vervaardigd, niet aan de grens kunnen worden tegengehouden”, zegt M. Peters van de bond. ,,Daar moet de consument van op de hoogte zijn als hij zijn keuze maakt.”

Staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) denkt nog niet aan een wettelijke verplichting informatie te verschaffen. Hij signaleert dat bedrijven steeds vaker uit zichzelf openheid betrachten. ,,Ze zijn niet gebaat bij negatieve publiciteit.” Kamerleden reageren verdeeld op het voorstel van de Consumentenbond.