De auto-industrie verandert en zal in een stroomversnelling komen, omdat de consument anders naar mobiliteit kijkt. Zo bewijst de groeiende vraag naar bedrijfsmodellen als ‘Car-as-a-Service’ en autodelen – een stijging van 300 procent in 2 jaar – dat de auto vaker als dienst wordt beschouwd. Dit leidt tot een verschuiving van eigendom, een hogere bezettingsgraad en daardoor een kortere levensduur van auto’s. Deze optelsom vereist een radicale innovatie van auto-ontwerp en materiaalgebruik, waardoor circulariteit in de auto-industrie prioriteit moet worden. Circulaire productie is gericht op hoogwaardig hergebruik van materialen en auto-onderdelen om een langere levensduur van auto’s en een lagere milieu-impact van autoproductie mogelijk te maken. Dit staat echter nog niet hoog op de agenda van de auto-industrie en haar toeleveranciers, vanwege de grote beleidsdruk om brandstofverbruik en CO2-emissies te verlagen. Dit concluderen ABN AMRO en Circle Economy in het rapport ‘Op weg naar de circulaire auto’, dat vandaag verschijnt.

Consumenten vragen om nieuwe mobiliteitsmodellen

ABN AMRO stelt vast dat er steeds meer een verschuiving plaatsvindt van een beleidsgestuurde naar consumentgestuurde auto-industrie. Zo denkt zij dat de consumentenvraag naar nieuwe gebruiksmodellen voor mobiliteit, zoals autodelen en leasen, een vlucht zal nemen. Zo is het aantal deelauto’s in Europa bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2012 en wint private lease snel aan populariteit. Het totaal aantal auto’s verkocht op basis van private-leasecontracten stond eind 2015 op ongeveer 36.000 en ABN AMRO verwacht dat dit aantal in 2020 verdrievoudigd zal zijn. Achterliggende drijfveer hiervan is dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar een zorgeloze toegang tot de nieuwste technologie. Ook als het gaat om een auto.

Circulariteit wordt cruciaal als auto eigendom blijft van fabrikant

De groeiende vraag naar technologische innovaties en nieuwe mobiliteitsoplossingen zal volgens ABN AMRO resulteren in een kortere levensduur van voertuigen. Particuliere auto’s hebben in Europa een gemiddelde leeftijd van 9,7 jaar, maar staan voor 95 procent stil op een parkeerplaats. Met autodelen worden auto’s bijna 34 procent van de tijd gebruikt en door het intensievere gebruik gaat het voertuig korter mee. Dit zal op zijn beurt leiden tot kortere productlevenscycli van auto’s en dat dwingt autofabrikanten om zich richting de circulaire economie te bewegen. Zeker wanneer zij door de verschuiving van eigendom meer verantwoordelijkheid krijgen tijdens, en na, de gebruiksfase. Door modulair ontwerp, upgrades, en het recyclen en upcyclen van materialen en auto-onderdelen kunnen zij hieraan invulling geven.

Ruim 55 procent innovaties op conto van (Nederlandse) toeleveranciers

Circulaire productie in de auto-industrie zal volgens ABN AMRO gevolgen hebben voor de toeleveranciers in de auto-industrie en de gehele waardeketen. Ze benadrukt dat autofabrikanten niet in staat zijn om deze uitdaging alleen aan te gaan en meer zullen leunen op innovatieve toeleveranciers. “De auto-industrie moet anders worden ingericht om in te spelen op de kortere levenscycli voor producten en diensten. Leveranciers ontwikkelen en produceren nu 65 procent van de gemiddelde waarde van een voertuig en dit neemt in de komende 10 jaar waarschijnlijk toe naar bijna 80 procent. Het belang van circulaire productie in de auto-industrie zal fabrikanten ertoe aanzetten nauwer met toeleveranciers samen te werken om innovatieve en circulaire oplossingen te ontwikkelen”, vertelt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN AMRO. “Ook Nederlandse toeleveranciers moeten circulariteit omarmen, want de auto-industrie in ons land is goed gepositioneerd om deze overgang te leiden. Hierbij zal innovatie van onderdelen en componenten door leveranciers een cruciale rol spelen.”

Het volledige rapport is hier te downloaden (pdf)

plaatabn