Gielissen onderzocht consumentengedrag aan de hand van een representatieve steekproef, waarin hij bekeek welke argumenten mensen hebben om dergelijke producten (niet) te kopen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen die maatschappelijk verantwoorde (mv) producten kopen dat vaak als hun morele plicht beschouwen. Ze vinden het bijdragen aan een oplossing rond duurzaamheid en eerlijke handel zo belangrijk, dat ze bereid zijn tot tien procent meer te betalen en meer moeite te doen het product aan te schaffen.
Over het algemeen zijn deze bewuste consumenten sterk betrokken bij de maatschappij. Ze kennen de problematiek uit persoonlijke ervaring of hebben zich er over geïnformeerd. Ze geven meer aan goede doelen, lezen vaker kranten en tijdschriften en stellen zich beter op de hoogte over de problematiek door radio- en tv-documentaires dan mensen die dergelijke producten niet kopen. Dit toont aan dat veel consumenten niet goed op de hoogte zijn van de ernst van de problemen die de aanschaf van mv-producten probeert op te lossen. Gielissen stelt daarom dat de informatie over deze producten beter verspreid zou moeten worden.

Koopgedrag beinvloeden
Hij beveelt de verkopers van mv-producten aan om beter samen te werken om zo consumenten bewust te maken van de problematiek rond eerlijke handel en hen te stimuleren dergelijke producten te kopen. Hij raadt de verkopers aan documentaires te maken en over de media te verspreiden zodat duidelijk wordt hoe eerlijke handel werkt.
Verder pleit hij voor onderzoek naar de mogelijkheid om verplichte mv-standaarden in te stellen voor consumentenproducten. Wetgeving zou producenten een verantwoordelijkheid voor de aanvoerketen moeten opleggen en een bepaald niveau van dierenwelzijn moeten garanderen. Er zou ook verder onderzocht kunnen worden hoe groepen benaderd moeten worden die koopgedrag beïnvloeden (kerken, bedrijven enz.).

Robert Gielissen (Eindhoven, 1983) studeerde algemene economie aan de Universiteit van Tilburg en is werkzaam bij Fontys Hogescholen als docent.

Noot voor de pers
Robert Gielissen promoveert op 23 juni om 14.15 uur in de aula van de UvT, Warandelaan 2. Titel proefschrift: How consumers make a difference. An Inquiry into the nature and causes of buying socially responsible products. Promotoren: prof. dr. J.J. Graafland en prof. dr. W.F. van Raaij. Gielissen is te bereiken via robertgielissen@hotmail.com