Een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure is voornemens om Kenter over te nemen. Hierover hebben Alliander, ABP en OMERS Infrastructure overeenstemming bereikt. De investering namens ABP wordt gedaan door APG Asset Management. Komende periode worden de gebruikelijke advies- en goedkeuringstrajecten met o.a. de mededingingsautoriteiten en aandeelhouders van Alliander doorlopen. Het streven is voor het eind van het jaar de transactie af te ronden. 

Eind 2022 berichtten wij over de voorgenomen verkoop van Kenter door Alliander. Afgelopen maanden is een zorgvuldig verkoopproces doorlopen met aandacht voor de belangen van alle stakeholders. Daarbij is gekozen voor een gecontroleerde veiling, waarbij – voorafgaand aan het verkoopproces en in samenspraak met de aandeelhouders en de medezeggenschap – kwaliteitseisen en beoordelingscriteria zijn geformuleerd. Bij de uiteindelijke keuze voor een nieuwe eigenaar is goed gekeken naar de mate waarin invulling is gegeven aan de beoordelingscriteria en de wijze waarop deze zijn geborgd. 

Walter Bien, CFO van Alliander: “De interesse voor Kenter was groot. Na een zorgvuldig proces hebben we ABP en OMERS Infrastructure gevonden om Kenter over te nemen. Het commitment van dit consortium om gedurende langere tijd aandeelhouder te blijven en positief bij te dragen aan de energietransitie geeft vertrouwen dat uitvoering gegeven kan worden aan de geplande groei van het bedrijf, de ontwikkeling van de medewerkers en de relatie met klanten en leveranciers. Ik ben blij met de keuze voor ABP en OMERS Infrastructure maar tegelijkertijd besef ik dat we als Alliander afscheid gaan nemen van Kenter en daarmee een deel van ons DNA kwijtraken.” 

Ruimte om te groeien 

Met ABP en OMERS Infrastructure hebben we een partij gevonden waarmee Kenter de komende jaren een grotere bijdrage kan leveren aan de energietransitie door te groeien in nieuwe markten met nieuwe producten en diensten.   

Erik van der Ende, CEO van Kenter: “Ik ben blij met de keuze voor ABP en OMERS Infrastructure. Als goed renderend, zelfstandig bedrijf ontzorgen wij onze bestaande en nieuwe klanten in hun vraagstukken in de energietransitie met totaaloplossingen op het gebied van de energievoorziening. Onze markt is bij uitstek een aantrekkelijke groeimarkt. Deze voorgestelde verkoop geeft Kenter de gelegenheid om onze groeiambitie waar te maken. We kijken er naar uit om samen met onze klanten, medewerkers, partners en nieuwe aandeelhouders te blijven werken aan de energietransitie.” 

Jan-Willem Ruisbroek, Head of Global Infrastructure Investment Strategy bij APG: “De energietransitie is een grote drijfveer voor de toenemende elektrificatie in Nederland en Europa, in lijn met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU. Om het succes ervan te verzekeren, zijn substantiële investeringen in essentiële elektrische infrastructuur zoals transformatoren, meters, batterijen en opladers voor elektrische voertuigen noodzakelijk voor onze samenleving. Door te investeren in Kenter, bouwen we voort op onze eerdere samenwerking met Groendus en intensiveren we onze inspanningen om de klimaatdoelstellingen van ons land te ondersteunen. Deze investering versterkt niet alleen de energietransitie, een belangrijke beleggingspijler voor onze klant ABP, maar genereert ook waarde op de lange termijn voor ABP en haar drie miljoen pensioendeelnemers. We kijken er naar uit om met de medewerkers van Kenter samen te werken aan een nationaal kampioen in de energietransitiesector in binnen- en buitenland.” 

Alastair Hall, Senior Managing Director and Head of Europe, OMERS Infrastructure: “We zijn verheugd om de tweede investering van OMERS aan te kondigen om de energietransitie in Nederland mogelijk te maken. We kijken ernaar uit om een B2B-platform voor energieoplossingen in de regio te laten groeien en energie-infrastructuur te leveren voor bedrijven die hun duurzaamheidsdoelstellingen willen halen.” 

Aanleiding verkoop 

De afgelopen jaren is Kenter gegroeid van een traditioneel meetbedrijf met 95 medewerkers naar een aanbieder van integrale energieoplossingen met meer dan 400 medewerkers. De organisatie is altijd goed in staat geweest kansen in de markt te benutten door ondernemend, klantgericht en innovatief te zijn. Mede doordat de markt waarin Kenter actief is sterk groeit, is de verwachting dat Kenter in de toekomst een nog grotere rol van betekenis zal spelen in de energietransitie en het ontzorgen van haar klanten. 

Het werk dat Kenter doet, nu en in de toekomst, is zeer relevant voor de energietransitie. Die relevantie komt buiten Alliander beter tot zijn recht, omdat Alliander als netwerkbedrijf te maken heeft met beperkende wet- en regelgeving. De beperkingen zullen de komende jaren naar verwachting verder toenemen en een steeds grotere belemmering vormen voor het werk van Kenter en haar medewerkers. Om ervoor te zorgen dat Kenter ook in de toekomst invulling kan blijven geven aan de ambitie om de nummer één partner in Nederland te zijn voor energiedata en energievoorzieningen, heeft Alliander besloten om voor Kenter op zoek te gaan naar een andere eigenaar. 

Gevolgen voor klanten en medewerkers 

Voor de klanten en medewerkers van Kenter verandert er op dit moment niets. De dienstverlening gaat onverminderd door, op het niveau dat klanten van Kenter mogen verwachten. De voorgenomen verkoop heeft geen gevolgen voor de huidige medewerkers van Kenter.