Het thema Duurzaam Schoonmaken zeer actueel is en veel vraagtekens oproept worden alle kanten belicht. Onder leiding van Jan Paul van Soest, voorzitter van het Kennisnetwerk Duurzame Productketens van SenterNovem, worden alle aspecten in kaart gebracht. Aan het woord komen onder andere een schoonmaker uit de branche samen met een schoonmaakbedrijf dat zeer actief is op het gebied van Duurzaam Schoonmaken.
De toeleveranciers worden in kaart gebracht door de Nederlandse Vereniging van Zeephandelaren. Onder de bezoekers wordt een enquête gehouden over hoe urgent dit thema is in hun dagelijkse werkzaamheden. Tot slot zal een discussie volgen over Duurzaam Schoonmaken in combinatie met nieuwe bouwprocessen. Met andere woorden, al bij de bouw van nieuwe gebouwen wordt rekening gehouden met Duurzaam Schoonmaken.
De volledige lijst met sprekers zal bekend worden gemaakt in februari. De voertaal is Nederlands.

Schoonmaakdienstverlening in beweging: De winst van Duurzaam Schoonmaken
Georganiseerd door NVZ, OSB, SVS, VSR, ISSA en Amsterdam RAI
Woensdag 7 mei van 10.00 – 12.00 uur
Presentatie door Jan Paul van Soest