Kan de accountant een gecombineerde verklaring geven bij een gecombineerd financieel/-mvo-verslag van een organisatie? Welke randvoorwaarden en aandachtspunten zijn hierbij aan de orde? En hoe ziet zo een gecombineerde verklaring eruit? Deze vragen worden beantwoord in de op 7 oktober gepubliceerde concept-NBA-handreiking

Waarom deze handreiking?

Accountants worden steeds vaker gevraagd zekerheid (assurance) te verstrekken bij de gecombineerde jaarverslaggeving van organisaties. Met deze handreiking wil de NBA accountants die gecombineerde jaarverslagen controleren en hierbij één gecombineerde verklaring willen afgeven houvast bieden. 

Onderwerpen in deze handreiking

  • Huidige situatie van gecombineerde verslaggeving.
  • Randvoorwaarden voor het afgeven van een gecombineerde verklaring.
  • Algemene aandachtspunten en aandachtspunten specifiek voor de voorbeeldtekst.

Reageren

U kunt op de handreiking reageren tot 15 november 2013. Mail uw reactie naarconsultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl (bij voorkeur in een Word-bestand). 

NB: Reacties kunnen openbaar worden gemaakt tenzij u bij de indiening expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt.

Download concept handreiking ‘Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo- verslaggeving’