De missie van het Havenbedrijf is het creëren van economische en maatschappelijke waarde. Beide vinden wij even belangrijk. Ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement geeft duidelijkheid over wat wij bedoelen met maatschappelijke waarde en impact. Voor ons betekent dit vooral dat we werken aan een veilige en gezonde omgeving, dat we ons inzetten tegen een negatieve klimaatverandering en dat we werkgelegenheid creëren.

In mijn dagelijks werk krijg ik regelmatig vragen van collega’s en bedrijven in de haven over onze impact op het klimaat, de grondstoffen en de leefomgeving. Mooi dat we daar steeds meer over nadenken, maar nu is het zaak ook in actie te komen. Te vaak hoor ik nog het argument van de druppel op de gloeiende plaat om te rechtvaardigen dat we doorgaan op de oude manier. Ik denk dat we dit anders moeten benaderen.

Ten eerste moeten we niet alleen voor ‘big impact’ veranderingen gaan. Dit is een nobel streven maar ligt meestal te ver buiten de eigen invloedsfeer. Het snijdt geen hout dat we voor korte afstanden de auto blijven pakken, omdat die emissie in vergelijking met die van bijvoorbeeld industrie niets voorstelt. Dat is geen goede maatstaf. De juiste maatstaf voor individueel autogebruik is de individuele footprint. Daarin zet het wel zoden aan de dijk om de auto te laten staan ten gunste van de fiets of het openbaar vervoer.

Ten tweede beseffen we onvoldoende wat de impact is van kleine maar zichtbare veranderingen op onze omgeving. Iedereen heeft een voorbeeldfunctie en iedereen kan anderen inspireren door mee te werken aan een transitie die broodnodig is. Door olievlekwerking gaan de grote getallen uiteindelijk voor grotere impact zorgen. De positieve impact van zichtbare veranderingen op anderen wordt vaak niet gezien of onderschat.

De essentie van CSR is dat we in de eerste plaats verantwoordelijkheid nemen voor de eigen impact. Het is harde noodzaak dat we dit allemaal doen. Want het is onrechtvaardig dat we de rekening van onze impact in termen van klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en vervuiling bij een volgende generatie leggen. Voor de toekomst van de haven is het ook beter als de samenleving ons als oplosser ziet van deze problemen. Zoals de Amerikaanse schrijver Eldridge Cleaver ooit zei: ‘Let’s be part of the solution, not the problem!’

Remco Neumann, Programmamanager CSR bij Havenbedrijf Rotterdam