De coalitie voor duurzame en eerlijke handel* is teleurgesteld over de steun van het Europees Parlement (EP) voor CETA, het handels- en investeerdersverdrag met Canada. Europarlementariërs hebben een kans gemist om op te komen voor de belangen van ons klimaat, werknemers, boeren en consumenten.

CETA heeft nu een meerderheid in het Europees Parlement, maar dat zegt nog niets over de kans dat het verdrag de eindstreep haalt. De parlementen van alle lidstaten moeten nog besluiten over CETA.

Verzet groeit nog steeds

Jurjen van den Bergh van de coalitie: ‘Het verzet tegen deze handelsdeals die investeerders en multinationals meer rechten geven ten koste van mens, dier en milieu groeit nog steeds. We gaan er alles aan doen om de Nederlandse politiek te overtuigen dat CETA op deze manier niet moet doorgaan. Handel kan veel eerlijker en duurzamer.’

Geen meerderheid onder Nederlandse Europarlementariërs

CETA is nog lang geen gelopen race. Er zijn nog 38 nationale en regionale parlementen die de stekker uit het verdrag kunnen trekken. CETA kreeg geen meerderheid van stemmen onder de Nederlandse Europarlementariërs. Partijen als PvdA en CU onthielden zich van stemming.

Nu het verdrag door het EP is goedgekeurd, gaan de EU-lidstaten zogenaamde ratificatieprocedures opstarten. Als Nederland of andere EU- landen het verdrag niet ratificeren, zal het formeel nooit in werking treden, hoewel CETA dan in praktijk helaas al op onderdelen wordt toegepast.

In veel landen zijn er bezwaren tegen CETA. In verband met de verkiezingen in Nederland zal de goedkeuringswet waarschijnlijk pas op zijn vroegst in het najaar van 2017 in ons parlement worden behandeld.

Onvoldoende garanties en te veel risico’s

CETA biedt onvoldoende garanties en levert te veel risico’s op. Het ondermijnt internationale verplichtingen en afspraken op het gebied van arbeid, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Multinationals die zich geschaad voelen door democratische besluiten kunnen een beroep doen op een een rechtssysteem met investeringbescherming (ICS), dat ze bevoordeelt.

Eerlijke en duurzame handel kan en moet de norm worden en daar zijn goede regels voor noodzakelijk. CETA staat juist voor deregulering en liberalisering. CETA is geen antwoord op Trump. Zowel het nationalisme van Trump als het (neoliberale) handelsbeleid zijn een bedreiging voor mens en milieu .

Samenvattend: wat is er mis met CETA?

  • CETA brengt een juridisch systeem met zich mee (ICS) dat ruimte biedt aan investeerders om bestaande rechtssystemen te passeren.
  • Het verdrag is tegenstrijdig aan de ambities van het klimaatakkoord van Parijs.
  • Europese standaarden en een eerlijke prijs voor boeren komen onder druk te staan, omdat Canadese producenten in veel gevallen te maken hebben met soepelere regels voor milieu, arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid en dierenwelzijn.
  • Bescherming van arbeidsnormen en milieu is niet bindend geregeld.
  • Het verdrag biedt geen adequate bescherming van publieke diensten tegen druk tot liberalisering en privatisering.*De coalitie bestaat uit FNV, Greenpeace, Milieudefensie, Consumentenbond, Transnational Institute, foodwatch, SOMO, Platform ABC en een aantal boerenorganisaties (DDB, NMV, NAV, BD-Vereniging).