De CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de voorlopige uitstootcijfers die vandaag door de Nederlandse Emissieautoriteit zijn gepubliceerd. Voorlopige cijfers van de Europese Commissie laten zien dat de CO2-uitstoot in Europa vorig jaar wederom is gedaald.

CO2-uitstoot Nederlandse bedrijven

De Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2016 in totaal 94 Mton CO2-equivalent uitgestoten. Dit is net zoveel als de CO2-uitstoot in 2015, het jaar met de hoogste uitstoot sinds het begin van het EU ETS in 2005.

Nederlandse CO2-uitstoot EU ETS

Productie energie schoner

Door de gewijzigde inzet van steenkool en aardgas is de productie van energie in Nederland schoner geworden. Als gevolg van de sluiting van enkele oude kolencentrales is er in 2016 minder steenkool verbruikt. Hierdoor is de gezamenlijke CO2-uitstoot van de kolencentrales vorig jaar met 10% gedaald, van 31,4 Mton in 2015 tot 28,4 Mton in 2016. Tegelijkertijd hebben aardgascentrales vorig jaar meer aardgas ingezet voor de productie van elektriciteit. Door deze hogere inzet van aardgas nam hun uitstoot vorig jaar met meer dan 20% toe, van 11,1 Mton in 2015 tot 13,4 Mton in 2016.

Uitstoot chemie sector 7% gestegen

In 2016 heeft de chemie sector 18,5 Mton CO2 uitgestoten. Dit is 7% meer dan in 2015, toen de uitstoot 17,3 Mton was. Deze stijging komt vooral door de hervatting van de productie bij een bedrijf.

Daling Europese uitstoot

De CO2-uitstoot van de Europese industrie is in de periode 2005-2015 van 2.377 Mton gedaald tot 1.800 Mton. Dit is een daling van 24%. Uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de CO2-uitstoot vorig jaar nog verder is afgenomen. Volgens marktanalisten zal de CO2-uitstoot in 2016 uitkomen op ongeveer 1.755 Mton. Europa heeft daarmee haar doelstelling voor 2020 van 1.816 Mton inmiddels ruimschoots gehaald.

Europese CO2-uitstoot EU ETS

Publicatie uitstootcijfers

De NEa heeft de voorlopige uitstootcijfers van de Nederlandse bedrijven op haar website gepubliceerd. Daarnaast heeft de Europese Commissie vandaag op haar website de voorlopige uitstootcijfers van alle deelnemers aan het EU ETS gepubliceerd. Begin mei volgen de definitieve uitstootcijfers.

Toezicht en handhaving

De NEa is in Nederland de toezichthouder op het EU ETS. De NEa controleert de uitstoot van de bedrijven, beheert de verhandelbare uitstootrechten en zorgt dat de Nederlandse bedrijven zich aan de spelregels houden van het systeem. De NEa rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen in de uitstoot bij de industrie.