CO2 Prestatieladder voor projecten: pas in de toekomst waarde?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat aannemers via concurrentievoordeel aanmoedigt inzicht te krijgen in hun CO2-emissies en deze te reduceren. Niet alleen op bedrijfsniveau, maar in toenemende mate in projecten. Dat is nieuw. Maar hebben uitgevoerde projecten met gunningvoordeel daadwerkelijk toegevoegde waarde?

Lees het volledige artikel via de link.

Share Button