De nieuwe cao heeft een looptijd van 16 maanden (van 1 december 2009 tot 1 april 2011). Volgens CNV-onderhandelaar Hietkamp speelt het cao-akkoord actief in op de huidige crisis. ‘We willen niet bukken en stilzitten. Daar schiet niemand iets mee op. We hebben juist gekozen voor een aanvalsplan, waarmee we de crisis te lijf gaan.’

MVO-platform

Hietkamp is tevreden over de komst van een MVO-platform (maatschappelijk verantwoord ondernemen), waarin kennis en informatie over duurzame ontwikkeling van de sector wordt gebundeld. “Dat platform komt er nu”, zegt Hietkamp. “We hebben afgesproken dat er 500.000 euro beschikbaar komt voor projecten van werkgevers en vakbonden. Zowel werkgevers als werknemers kunnen daar hun voordeel mee doen.’