Vanaf 2015 zijn de Nederlandse gemeenten verplicht om 100 procent van hun diensten duurzaam in te kopen. Duurzaam betekent dat een gemeente bij haar inkoopbeslissingen naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met milieuaspecten van de aan te schaffen producten en diensten. Ook voor steeds meer bedrijven wordt duurzaam inkopen de norm. Omdat Cleanfors onderneemt met het oog op de toekomst, voldoet het bedrijf met het certificaat ISO 14001 nu al aan de gestelde duurzaamheideisen. Zo zorgt Cleanfors niet alleen voor schone werkplekken, maar draagt het ook bij aan een schonere leefomgeving.

Om het milieu te ontzien, bespaart Cleanfors op schoonmaakmiddelen. Er wordt zoveel mogelijk schoongemaakt met alleen doeken van microvezel en water. Deze microvezelmethode is niet alleen minder belastend voor het milieu. Ook de medewerkers van Cleanfors – voor het merendeel mensen met een arbeidshandicap – profiteren ervan; zonder chemische schoonmaakmiddelen werken ze veiliger én prettiger. Als schoonmaakmiddelen wel zijn gewenst gebruikt Cleanfors, indien mogelijk, middelen voorzien van een ecolabel.

Daarnaast is het wagenpark van Cleanfors onderwerp van aandacht. In 2015 zal 75 procent van het wagenpark bestaan uit auto’s met energielabel A of die rijden op aardgas. Wanneer diesel de enige optie is, bijvoorbeeld omdat een gastank te veel laadruimte zou innemen, kiest Cleanfors voor auto’s met speciale katalysatoren die de uitstoot van CO2 minimaliseren.