Op weg naar volledige duurzaamheid in 2050 moet de Europese industrie in 2030 al flink zijn veranderd. Dit gaat verder dan het terugdringen van de CO2-uitstoot; om aan de eisen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord te voldoen, worden bedrijven uit de industriële sector aangespoord om circulaire vernieuwingen door te voeren binnen hun supply chain en kritisch te kijken naar de huidige bedrijfsprocessen. Als dat goed gebeurt, zorgt circulariteit voor meer kansen op de technische arbeidsmarkt. Om echt impact te bewerkstelligen, moeten bedrijven naar de hogere trappen kijken op de circulariteitsladder en meer doen dan alleen afval recyclen. Tegelijkertijd is het belangrijk om dit als procedure vast te leggen, bijvoorbeeld in een ISO handboek. Dit kan enorme voordelen opleveren voor de arbeidsmarkt: waar steeds meer banen verdwijnen door de verregaande automatisering en robotisering van de industrie, kunnen er nieuwe baanmogelijkheden worden gecreëerd bij toeleveranciers, in het bijzonder bij aanbieders van onderhoudsdiensten in circulariteit. Om dit te bevorderen diende het Nederlandse bedrijf Circular Matchmakers in juni zijn plannen in bij de EIC. 

Groeiende markt

In maart 2021 publiceerde het gerenommeerde Grand View Research een rapport met een marktanalyse van de Europese MRO (Maintenance, Repair & Overhaul). De groei van deze markt wordt geraamd op 1,6% per jaar tot 2028. Het segment ‘Machines consumables’ nam in 2020 met 30,2% het grootste marktaandeel in beslag en blijft naar verwachting ook de komende jaren significant groeien. Het leeuwendeel van dit percentage komt tot stand door reparatie van zogenaamde ‘capital spares’; dure en grote machineonderdelen die na een bepaald aantal draaiuren moeten worden gerepareerd. Er valt echter nog veel meer winst te behalen in zogenaamde machineverbruiksartikelen en kleine machineonderdelen zoals draden, vloeistoffen, rotators en assen, zo blijkt uit de conclusies van het rapport. Dit segment heeft een groeipotentieel van 5 tot 7%.

De voorspelde groei is voor een deel gestoeld op het Europese mandaat ter bevordering van de circulariteit. Met regulier onderhoud van machineonderdelen en verbruiksartikelen wordt de technische levensduur van productiegoederen verlengd en de aanschaf van nieuwe, maar nog niet duurzame, goederen uitgesteld. Daarnaast is onderhoud en reparatie van deze verbruiksartikelen goedkoper dan het aanschaffen van nieuwe onderdelen. Versleten machineonderdelen en overschrijding van de machinecapaciteit zijn factoren die er op termijn voor zorgen dat vervanging en reparatie van machineverbruiksartikelen noodzakelijk is, maar veel minder snel dan men vaak denkt. Hiervoor zijn technisch opgeleide mensen nodig met specialistische kennis.

Circulaire onderhoudsprocessen

Circular Matchmakers wil de werkgelegenheid op de technische arbeidsmarkt op korte termijn bevorderen en helpt bedrijven in de industriële sector om duurzame veranderingen in hun onderhoudsprocessen door te voeren. Dit doen ze door reeds bestaande circulaire dienstverleners met de juiste technische kennis te matchen en de keuze eenvoudiger te maken. Iedereen mag zich inschrijven, zowel grote eindgebruikers als reparatiewerkplaatsen en innovatieve dienstverleners.

Uit uitgebreide analyse blijkt dat bedrijven door middel van circulair onderhoud hun afval kunnen reduceren met 31% en tegelijkertijd maar liefst 41% kunnen besparen op hun operationele kosten. Circular Matchmakers diende een uitgebreid rapport in bij de EIC om hun businesscase te onderbouwen.

De EIC is door de Europese Commissie aangesteld om start-ups en MKB bedrijven, die met hun innovatieve dienst of product een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord, te beoordelen en ondersteunen. Hiervoor is een budget vrij gemaakt van 3.3 miljard euro, waarmee duurzame en circulaire innovaties sneller kunnen groeien en opschalen en meer impact kunnen maken op de doelstellingen voor 2050.

Productverbetering

Door technische circulaire dienstverlening verder te ontwikkelen op het gebied van onderhoud en reparatie aan machineonderdelen ontstaat er meer kennis, ervaring en werkbare data waarmee producten kunnen worden doorontwikkeld tot betere en duurzamere goederen. De machineonderdelen die nu op de schroothoop belanden, kunnen tevens in perfecte conditie worden teruggebracht en hergebruikt. Dit stelt de industrie in staat om op kortere termijn meer impact te realiseren op weg naar een circulaire economie.

Over Circular Matchmakers

Circular Matchmakers biedt een kwalificatiesysteem voor reparatiewerkplaatsen en matcht hen met eindgebruikers in verschillende sectoren. De reparatiesector heeft een groeipotentieel van 5-7% per jaar en Circular Matchmakers is er om dit te bevorderen, in het bijzonder de reparatie van machine onderdelen. In juni 2021 bereikte het platform een nieuwe mijlpaal met het indienen van zijn plannen bij de EIC. Dienstverleners en eindgebruikers kunnen zich aanmelden bij het platform van Circular Matchmakers. Voor bedrijven wordt er kosteloos een dienstverlener gematcht op basis van de sector waar het bedrijf zich in bevindt. Circular Matchmakers neemt vervolgens de analyse en onboarding uit handen.