Circl – het duurzame paviljoen van ABN AMRO – ontvangt van de Urban Land Institute (ULI) een ULI Award for Excellence. De prijsuitreiking vindt plaats op de herfstbijeenkomst van ULI in Chicago. De ULI Awards for Excellence worden al vanaf 1979 periodiek toegekend voor ontwikkelingsinspanningen in de private, publieke en non-profitsector.

Er zijn negen winnaars verkozen en vijf eervolle vermeldingen toegekend door een multidisciplinaire jury met brede ervaring in vastgoed en landinrichting, waaronder ontwikkeling, financiering, planning, stedelijk ontwerp, architectuur, en landschapsarchitectuur. Circl ontving lof voor ‘de baanbrekende duurzaamheidsaanpak, waarmee in aansluiting op de principes van de circulaire economie een volledig emissievrij pand gebouwd is, dat wereldwijd als educatief middel voor ontwikkelaars kan dienen.’

Merijn van den Bergh, Circl: ‘We zijn zeer trots op de onderscheiding door het ULI. Wat een geweldige aanmoediging om verder te blijven investeren in betere en gezondere gebouwen, en CO2-emissies nog verder terug te dringen.’

Het in 1936 opgezette ULI is een non-profit instelling voor onderwijs en onderzoek. In 2020 won Circl de ULI Europe Award for Excellence, waardoor het initiatief dit jaar automatisch meedong naar een ULI Global Award for Excellence.

Over het Urban Land Institute

Het Urban Land Institute is een wereldwijde non-profitorganisatie voor onderwijs en onderzoek. Haar missie is om vorm te geven aan de toekomst van de gebouwde omgeving, en daarmee een transformerende impact te hebben op gemeenschappen wereldwijd. Het instituut, dat werd opgericht in 1936, heeft ruim 45.000 leden wereldwijd die alle aspecten van ruimtelijke ordening en ontwikkelingsdisciplines vertegenwoordigen.