Een circulaire maakindustrie zorgt jaarlijks voor 3,2 miljard extra toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie en 2,3 miljoen ton CO2-reductie. Met de transitie naar een circulaire maakindustrie kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de klimaatdoelstellingen en aan de duurzame groei van de Nederlandse economie. Dit biedt perspectief voor ondernemers en maatschappij, dus waard om nu de schouders eronder te zetten. Dit was de belangrijkste boodschap die tijdens het door Koninklijke Metaalunie en FME jaarlijks in december georganiseerde symposium over de circulaire maakindustrie uitgedragen is.

De Nederlandse maakindustrie voert samen met de overheid en kennisinstellingen het vierjarig Uitvoeringsprogramma (2019-2023) uit om een ‘Circulaire Maakindustrie’ te realiseren. Ontwikkelen van kennis en technologie, maar ook het opschalen naar zo veel mogelijk bedrijven staat hierin centraal. Een circulaire maakindustrie biedt economische kansen op het gebied van dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling. Elk jaar wordt met een symposium de stand van zaken belicht rondom het programma.

“Ik ben trots op waar we nu staan en tegelijktijdig besef ik dat de weg ook nog lang is. Voor alle bedrijven en betrokkenen’ zei Fried Kaanen, voorzitter van het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie en Metaalunievoorzitter tijdens het, dit jaar digitale, symposium. De omvang, opbouw en potentie van de maakindustrie benadrukken de noodzaak van het programma, zei hij verder. Dit maakte het volgens Kaanen ook noodzakelijk om focus aan te brengen. “We concentreren ons daarom op vijf kansrijke product clusters én op de volgende activiteiten: het aanjagen van investeringsprojecten, kanaliseren en integreren van kennis, actieve kennisdeling en aansluiting op de regionale dynamieken in Nederland. Als uitvoeringsprogramma fungeren we als vliegwiel om deze ontwikkelingen aan te zwengelen.”

Tijdens het symposium werden ook de feiten & cijfers over de circulaire transitie van de maakindustrie in een pdf op een rij gezet. > Download/lees de pdf.