Rijkswaterstaat heeft vrijdag 31 maart 2017 een aanbesteding gepubliceerd om kantoorinrichting voor het hele Rijk circulair in te kopen. Het gaat om stoelen, tafels en kasten voor 100.000 werkplekken. Deze manier van inkopen is nog niet eerder op deze schaal gedaan. Dit levert niet alleen een besparing van enkele miljoenen per jaar, het is ook een grote stap naar een circulaire economie waar Rijkswaterstaat naar toe werkt.

Circulair inkopen

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Hiervoor is het Rijksbrede programma Circulaire Economie ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de Rijksbedrijfsvoering, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangestuurd. Kantoorinrichting is een van de categorieën die vooroploopt in dit programma.

Het circulair inkopen van kantoorinrichting is een nieuwe stap op weg naar het realiseren van de circulaire ambities. Concreet betekent het dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuw materiaal. Als het echt nodig is om stoelen, tafels of kasten te repareren of te vervangen kijken we eerst of er gebruik gemaakt kan worden van materiaal dat reeds in omloop is, zowel binnen als buiten de organisatie. Onderdelen van stoelen, tafels en kasten die niet meer gebruikt worden door de Rijksoverheid worden zo optimaal mogelijk hergebruikt, rekening houdend met het milieu en ARBO-eisen.

Rijkswaterstaat in 2030 circulair

Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dit betekent bij het ontwerp en bouw van een snelweg, tunnel of sluis we gebruik maken van duurzaam geproduceerde materialen zoals recyclebaar asfalt of materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook gaat het om hergebruik van de kleding van stewards op de sluizen, waar nu al mee wordt geëxperimenteerd.

Lagere kosten

Met deze circulaire inkoop kan Rijkswaterstaat naar schatting enkele miljoenen per jaar besparen, vergeleken met de aanschaf van nieuw meubilair. De geschatte besparing voor het hele Rijk kan een veelvoud hiervan bedragen, zo is berekend door een gespecialiseerd adviesbureau.

Grootste contract in jaren

Rijkswaterstaat is met deze aanbesteding op zoek naar een partner voor mogelijk tien jaar, die helpt bij het realiseren van de ambitie. De periode van tien jaar geeft ruimte voor innovatie. Sabine van der Leij, categoriemanager bij Rijkswaterstaat: “Nog niet eerder is er in Nederland zo’n grote circulaire aanbesteding op de markt gezet. Ook voor marktpartijen vraagt dit een andere manier van denken. We hopen een goede partner te vinden om ervoor te zorgen dat Nederland ook voor toekomstige generaties een schone, groene en veilige plek is om te leven”.

Kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Rijkswaterstaat verwacht dat dit contract marktpartijen zal stimuleren hun werkwijze te veranderen. Het contract bestaat voor een groot deel uit diensten in plaats van producten. De focus komt meer te liggen op het repareren en opknappen van kantoormeubilair. Van der Leij: “Rijkswaterstaat vindt het belangrijk kansen te scheppen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, en grijpt deze gelegenheid aan daar expliciet naar te vragen. Een deel van het opknapwerk zou bijvoorbeeld in sociale werkplaatsen uitgevoerd kunnen worden”.

Feiten en cijfers over deze aanbesteding

Start aanbesteding: vrijdag 31 maart 2017
Geplande gunningsdatum: 24 juli 2017
Ingangsdatum eerste circulaire contracten: 1 september 2017
70.000 werkplekken bij de hele Rijksoverheid
Ambitie: in 2050 de hele Nederlandse economie circulair (afval wordt grondstof)