Op vrijdag 16 april werd het rapport ‘The ideation process focussed on circular strategies in the wind industry’ gepresenteerd. In dit rapport is de huidige staat van circulariteit in de wind industrie beschreven en waar kansen liggen voor de industrie om op in te spelen in de komende jaren. Het rapport werd door Sandor Gaastra (Ministerie van EZK) via Hans Timmers (NWEA), Giles Dickson (WindEurope) uitgereikt aan Kadri Simson, Europees commissaris voor energie.

ECHT Regie in Transitie presenteert met trots dit rapport dat een initiatief is van het Versnellingshuis Nederland Circulair! (een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland en het Groene Brein), en is uitgevoerd als onderdeel van de ‘Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Moonshot project Circulaire Windparken richt zich op het vinden van oplossingen voor het behouden van kritieke materialen van windparken, zowel in de vorm van componenten of materialen. Als eindresultaat is dit rapport opgesteld waarin de grootste kansen worden weergeven die geïdentificeerd zijn door de wind industrie.

Gezien de grote opkomst van windenergie en de grote hoeveelheid windturbines die binnenkort ontmanteld gaat worden is het essentieel om de industrie anders in te richten, zodat er een toekomst ontstaat waarin we niet alleen duurzaam kunnen opschalen, maar ook winst kunnen halen uit de turbines die vrijkomen op het einde van hun levensduur. In dit Engelstalige rapport is de huidige staat van circulariteit in de wind industrie beschreven, en ook waar kansen liggen voor de industrie om op in te spelen in de komende jaren. Meer dan 100 partijen vanuit de hele waardeketen hebben bijgedragen aan het identificeren van actiepunten binnen circulariteit en hebben zij hun commitment getoond om verder bij te dragen aan de toekomst van het Moonshot project.

De video van de overhandiging is hieronder te bekijken.