De combinatie Ecofys en Berenschot hebben van VNCI de opdracht gekregen om een Routekaart 2050 voor de chemische industrie in Nederland op te stellen. De Routekaart 2050 dient voor de chemische industrie als input voor de energieagenda van het ministerie van Economische Zaken (Hoge temperatuur traject 2050) en het circulaire economie pakket (Grondstoffenakkoord).

Voor het opstellen van de Routekaart zullen de VNCI en de Topsector Chemie de komende maanden nauw samenwerken met de chemieclusters en de ‘energie intensieve industrie’ trajecten bij VNO-NCW en VEMW. Onder andere de chemieclusters kwamen de afgelopen periode al naar buiten met visietrajecten. De Routekaart zal voortbouwen op de rapporten die zowel in Nederland als internationaal (o.a. via Cefic) recent ontwikkeld zijn en toespitsen op de specifieke mogelijkheden van de chemische industrie (clusters) in Nederland.

De Routekaart 2050 moet resulteren in:

  • Een kwantificatie van het aanwezige potentieel in de Nederlandse chemie om bij te dragen aan een drastische reductie van de uitstoot van broeikasgasemissies in Nederland in 2050. De routekaart draagt daarmee bij aan het scheppen van realistische verwachtingen rond de rol van de chemie in de energie- en low carbon transitie.
  • Gedegen analyse voor beleidsmakers waar zij op verder kunnen bouwen in het maken van, voor de chemie relevante, beleidskeuzes.
  • Een leidraad om de innovatieagenda van de chemiesector in Nederland een vernieuwde impuls en focus te geven.