Bedrijven in de chemiesector zien maatschappelijk verantwoord ondernemen voornamelijk als manier om nieuwe business cases te ontwikkelen of kosten te besparen. Maar daarbij onderschatten zij de sociale en milieurisico’s in hun internationale keten, terwijl er nog het nodige speelt.

Dat concludeert MVO Nederland in een uitgebreid onderzoek naar internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Nederlandse chemiesector. Met speciale aandacht voor handelsrelaties met ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Elf ondernemers en NGO’s stellen daarom een vergaande ambitie op om de chemiesector verder te verduurzamen.

In Nederland hebben bedrijven hun zaken over het algemeen goed op orde wanneer het gaat om gezondheid, veiligheid en het milieu. Maar in ontwikkelingslanden en opkomende markten spelen nog veel misstanden. Dit gaat onder meer om ‘landjepik’ van de lokale bevolking door grote ondernemingen, kinderarbeid, verkapte slavernij en vervuiling van de omgeving. Ook werken arbeiders in lokale productiefaciliteiten vaak in onveilige omstandigheden en worden water, bodem en lucht vervuild. Gebruik en afdanking van eindproducten waarin de chemicaliën uiteindelijk terecht komen, kunnen leiden tot milieuverontreiniging, zwerfafval en gezondheidsproblemen in lokale gemeenschappen.

CIRCULAIR ONDERNEMEN EN MEER TRANSPARANTIE

“Veel Nederlandse bedrijven uit de chemie doen zaken met bedrijven in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Hierdoor zijn zij gevoeliger voor MVO-risico’s dan ze vermoeden,” zegt Elsbeth Roelofs, sectormanager IMVO Chemie bij MVO Nederland. Invloed op duurzaamheid in de internationale keten is voor Nederlandse chemiebedrijven daarom op de lange termijn essentieel. “Transparantie over duurzaamheidsissues is het startpunt voor internationaal MVO. Van daaruit kun je problemen aanpakken en kansen doorontwikkelen”, aldus Elsbeth Roelofs. Die kansen ziet MVO Nederland vooral op het gebied van duurzame winning van grondstoffen, kleinschalige productie,  duurzame productie internationaal en circulair ondernemen.