De Tilburgse onderzoekers keken in vier sectoren van het bedrijfsleven naar de praktische vertaling van het door ondernemers steeds vaker gehanteerde begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Van die vier onderzochte sectoren (bouwnijverheid, bankwezen, chemie en detailhandel) sprong de chemie er duidelijk als beste uit.

Het denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen is in chemiebedrijven niet alleen het verst gevorderd, maar ook het meest professioneel opgezet. De detailhandel, die als laatste eindigde in de vergelijking, heeft op dat vlak nog het nodige te leren, concluderen de onderzoekers.

Dat de detailhandel het slechtst scoort in de vergelijking, zou volgens woordvoerster S. de Haas van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel te maken kunnen hebben met de aard van de vergelijking: de chemiesector heeft met heel andere maatschappelijke vragen van doen dan de detailhandel. ,,Ook in de detailhandel gebeurt het nodige op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar het is allemaal minder wereldschokkend,” stelt De Haas.

Volgens de Tilburgse hoogleraar S. Eijffinger – die met zijn collega J. Graafland eindverantwoordelijkheid draagt voor het onderzoek – zijn de aspecten die kenmerkend zijn voor de verschillende sectoren meegewogen in de eindresultaten: ,,Er is in het onderzoek derhalve zeker geen sprake van een vertekenend beeld.”

Fraude
Als het gaat om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de bouwnijverheid een flinke knauw gekregen door de massieve publiciteit over grootschalige fraude in deze sector. Dat maakt het des te opvallender dat het bouwbedrijf in het vergelijkend onderzoek beter uit de bus komt dan de detailhandel en niet slechter dan het bankwezen.

Dat de banken minder goed scoren dan verwacht, heeft wellicht van doen met de grootschalige publiciteitscampagnes waarin banken voortdurend hun maatschappelijke verantwoordelijkheid beklemtonen. Fortis Bank scoort nog aardig, maar vooral ABN AMRO komt er in het Tilburgse onderzoek niet goed uit. Volgens Eijffinger schetst het bankbedrijf zijn maatschappelijke betrokkenheid zoetsappiger voor dan de werkelijkheid rechtvaardigt, kennelijk met succes.