De overheid zou in de overschakeling van een fossiel gedreven economie naar een klimaatneutrale, een ‘co-investeringsrol op zich nemen.’ Colette Alma, directeur van de VNCI bepleit dit vandaag in een interview met het Financieele Dagblad. De Nederlandse chemische industrie voert vandaag voor de vierde keer op rij een rondetafelgesprek met minister Henk Kamp van Economische Zaken.

De VNCI geeft in het interview enkele suggesties voor het regeerakkoord zoals het klimaatbeleid sturen op CO2 in plaats van overwegend op duurzame energie, zodat ook het benutten van biomassa als grondstof voor duurzame chemicaliën kan gaan bijdragen aan CO2-reductie. Zonder intensieve samenwerking met de overheid zal die overschakeling vertraagd verlopen, waarschuwt Alma.

De VNCI pleit ook voor de inzet van een investeringsbank ter verlaging van de inversteringsrisico’s in nieuwe duurzame productietechnologieën die bijna marktrijp zijn. In het verlengde hiervan benadrukt Alma het belang van een structurele verhoging van €1 mrd op jaarbasis van de overheidsuitgaven aan toegepast onderzoek en de onderzoeksfases in proeffabrieken. Pas dan kan de innovatie worden omgezet in nieuwe werkgelegenheid die in Nederland beklijft.

Het Financieele Dagblad (13 februari 2017): ‘Chemiesector wil overheid als co-investeerder in klimaattransitie’ (alleen toegankelijk met abonnenment)