CFP Green Buildings lanceert meetpunt én benchmark voor circulaire gebouwen

Bron
CFP

Er wordt al jaren gesproken over de circulaire economie en ook specifiek wat dit voor de bouw betekent. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen maar praten maar ook aan de slag gaan lanceert CFP Green Buildings de website www.circulairegebouwen.nl. Hierop krijgt iedereen direct inzicht in de circulariteit van zijn of haar gebouw en de prestatie ten opzichte van de benchmark. Met deze circulaire scan wordt een meetpunt geïntroduceerd van kilogrammen grondstof per m2 dat verbruikt wordt in gebouwen.

De achterliggende principes zijn eenvoudig. De circulaire economie heeft als doel om geen nieuwe (niet hernieuwbare) grondstoffen aan de aarde te onttrekken en om geen grondstoffen weg te gooien. Alle grondstoffen moeten uiteindelijk in de kringloop blijven waarmee de cirkel gesloten wordt en er geen grondstoffen meer verbruikt worden. De circulaire scan die CFP introduceert meet dan ook precies dat: de hoeveelheid grondstoffen die je verbruikt.

Deze scan is geen doel op zich maar een middel om de huidige situatie te inventariseren zodat maatregelen genomen kunnen worden om het doel van 0 kg grondstofverbruik te realiseren. Uit de eerste uitgevoerde projecten bij bedrijven als SNS Bank, Nationale Nederlanden en NUON Vattenfall blijkt dat energie in gebouwen 60-80% van de grondstoffen verbruikt. Renoveren is in veel gevallen het beste toekomstscenario om het grondstofverbruik te reduceren. Hierbij blijven zoveel mogelijk grondstoffen hoogwaardig gebruikt worden en wordt het energieverbruik fors verminderd.

Om gebouweigenaren en –gebruikers te motiveren om met maatregelen aan de slag te gaan introduceert CFP de Best Practice Award Circulaire Gebouwen. Deze wordt uitgereikt aan partijen die een significante vermindering van hun grondstofverbruik hebben gerealiseerd en waarvan anderen kunnen leren. CFP Green Buildings geeft hiermee invulling aan haar missie om alle gebouwen van Nederland circulair te maken in 2030.

Share Button