CEVA won de award voor haar ‘best practice’ voorbeeld van de CO2 vriendelijke supply chain herinrichting voor klant Wärtsilä, een wereldleider in aandrijfsystemen voor schepen en gedecentraliseerde oplossingen voor energiecentrales. In totaal is aan 9 bedrijven de Award toegekend.

Voor CEVA is de Wärtsilä case methode illustratief in het definiëren en monitoren van haar CO2 blauwdruk. Het maakt deel uit van de integrale ‘Corporate duurzaamheid & verantwoordelijkheid (CSR)’ benadering van CEVA, die intern gelanceerd wordt voor eind 2008.

CEVA en Wärtsilä tekenden op 29 augustus j.l. een samenwerkingsovereenkomst voor het volcontinue 24/7 wereldwijde transport management van spare parts en “control tower” activiteiten voor Wärtsilä Services. Het transport management systeem voor Wärtsilä wordt nu operationeel gemaakt zal in 2009 volledig geimplementeerd zijn.
Beide bedrijven zien de CO2-verlagende case als een integraal onderdeel van het partnerschap tussen CEVA en Wärtsilä, omdat beiden het duurzaamheidsbeleid (CSR) hoog op de agenda hebben staan.

“CEVA is bijzonder trots op deze erkenning voor onze CO2 vriendelijke supply chain ontwerpen” aldus Onno Meij, Managing Director van CEVA Logistics Frankrijk, Benelux en Scandinavië. “De Wärtsilä case is een perfect voorbeeld van hoe zakelijkheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan bij de logistieke oplossing”