Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (NCP) roept CEO’s van een aantal Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in een brief op om de OESO-richtlijnen (publiekelijk) te hanteren als referentiekader voor hun MVO-beleid.

De brief van het NCP volgt op de publicatie van het onderzoek “Commitment to OECD Guidelines for Multinational Enterprises by Dutch stock listed companies” van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken “.

Uit het onderzoek blijkt dat nog lang niet alle bedrijven de Richtlijnen kennen en slechts een deel de Richtlijnen onderschrijft1. Bedrijven hebben ook vragen over het belang van de OESO-richtlijnen en het onderschrijven daarvan. Vragen zoals: “Wat zijn voor mijn bedrijf de voordelen van het publiekelijk onderschrijven van de OESO-richtlijnen?” en “Hoe verhouden de OESO-richtlijnen zich tot andere bestaande regels, codes en principes, zoals de SDG’s, UNGlobalCompact, GRI en ISO?”. Het NCP beantwoordt in zijn brief een aantal van deze vragen.

Het NCP geeft aan dat de persoonlijke aandacht van de CEO en het gesprek in de boardroom over MVO essentieel zijn voor een goed internationaal MVO-beleid binnen bedrijven.

De rol van het bedrijfsleven bij economische en sociale ontwikkeling voor een duurzame wereld wordt steeds meer erkend en benadrukt. De Nederlandse overheid verwacht van grote internationaal opererende bedrijven dat zij de OESO-richtlijnen als referentiekader gebruiken voor hun internationale activiteiten. De OESO Richtlijnen zijn het enige kader voor MVO dat door 46 overheden wordt onderschreven. De Richtlijnen bestrijken vrijwel alle thema’s van MVO en geven aan dat bedrijven zich bewust moeten zijn van de potentiële positieve en negatieve effecten van hun handelen in de landen waarin ze opereren, rechtstreeks en in hun waardeketen. Bedrijven moeten de risico’s in kaart brengen, samenwerken met stakeholders en de invloed die zij hebben om de lokale situatie te verbeteren ook gebruiken (“due diligence” of MVO-risicomanagement).

Het NCP is ingesteld door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en heeft vier onafhankelijke leden. Het NCP heeft als taak het bevorderen van de toepassing van de OESO-richtlijnen en het afhandelen van meldingen over vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen door bedrijven. Daarnaast kan het NCP op verzoek van het kabinet bedrijfsoverstijgend onderzoek doen.

__________________________________

1 Aalberts Industries, Aegon, Air France-KLM, Airbus Group, Akzo Nobel, ASML, Ballast Nedam, BAM Groep, DSM, KPN, Rabobank, SBM Offshore, Shell, Telegraaf Media Group, Unilever, Vopak, Wessanen, Wolters Kluwer.