Na de Ledenraadsbijeenkomst op 2 juni in Soest troffen Willem Lageweg en Cees Verweij elkaar opnieuw op 28 juni bij VNO-NCW in Den Haag. In Soest ondertekenden beiden een partnerschapovereenkomst. Het KVGO belooft daarin in te zetten op people, planet & profit.

“Wij zijn er van overtuigd dat willen we in de toekomst de continuïteit van de grafische industrie waarborgen er geen andere weg is”, zei Verweij bij die gelegenheid. “Een jaar na de start is bijvoorbeeld de Duurzaamheidskring Rijnmond een succes. Bij elkaar zijn er 87 duurzaamheidsacties uitgevoerd door tien deelnemende bedrijven. Per medewerker daalde de milieubelasting met elf procent.” Hij voegde daar nu aan toe dat het Duurzaamheidverslag van OBT opnieuw bewijst dat deze overeenkomst meer is dan een papieren tijger.

GRI-norm
OBT is het samenwerkingsverband van drie grafische bedrijven in Zuid-Holland. Opmeer Drukkerij in Den Haag, Drukkerij De Bink in Leiden en TDS Printmaildata in Schiedam. Deze samenwerking is ontstaan om gezamenlijk grotere Europese Aanbestedingen te kunnen verwerven. Volgens directeur en KVGO-bestuurder Boy Opmeer heeft de samenwerking veel meer heeft gebracht dan het gezamenlijk scoren van aanbestedingen.

Opmeer: “Alle drie de locaties van de obt beschikken al jaren over meerdere certificeringen op gebied van milieu, kwaliteit en arbo. Vorig jaar ontstond de wens om alle gegevens van deze certificeringen samen te voegen tot een verslag. Helaas moesten wij constateren dat er voor bedrijven zoals obt met in totaal een kleine tweehonderd medewerkers, niet echt een basis was voor de verslaglegging van dit soort zaken. Voor de hele grote bedrijven, zoals Shell bestaat er een GRI-norm, maar die is niet zomaar toe te passen op kleinere bedrijven zoals obt.”

Subsidie
Samen met Syntens onderzocht de groep of de GRI-norm is in te zetten voor OBT. Opmeer: “Al snel waren we er achter dat dit veel werk met zich mee zou brengen. Via het ministerie van ez hebben wij voor dit innovatieve project een subsidie gekregen. Samen met o.a. Greens International en de GRI hebben wij uiteindelijk een Durzaamheidsverslag kunnen realiseren volgens ‘de GRI-norm op C-basis’. Hierdoor zijn wij in staat om dit verslag elk jaar uit te brengen. Wij streven er naar om binnen een paar jaar het B-niveau te halen.”

Willem Lageweg, directeur van mvo Nederland nam het eerste, uiteraard gedrukte exemplaar in ontvangst. Voor de productie van dit Duurzaamheidsverslag is geen gewoon papier gebruikt, maar een van calcium gemaakt StonePaper dat volledig afbreekbaar is en daardoor met het GFT-afval kan worden afgevoerd.