In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,8 procent uit 2013. Deze toename is een stuk groter dan de toename in de laatste jaren. Nederland streeft naar 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Dit maakt CBS vandaag bekend.

Stijging aandeel hernieuwbaar door daling totaal verbruik

De opmerkelijke stijging van 0,8 procentpunt tussen 2013 en 2014  is voor 0,5 procentpunt het gevolg van een daling van het totale eindverbruik van energie en voor de rest door de stijging van het verbruik van hernieuwbare energie. De daling van het verbruik was vooral het gevolg van het lagere verbruik van aardgas door het warme weer in 2014. Daarnaast daalde ook de afzet van motorbrandstoffen fors.

 cbs1

Meer hernieuwbare warmte

Hernieuwbare energie wordt verbruikt voor warmte, elektriciteit en vervoer. Vorig jaar is het gebruik van hernieuwbare energie voor warmte en vervoer toegenomen, terwijl het verbruik voor elektriciteit ongeveer constant bleef. In 2014 was ongeveer de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, 40 procent voor elektriciteit en ruim 10 procent voor vervoer.

Stijging biomassa warmteketels bedrijven

Het verbruik van hernieuwbare warmte steeg in 2014 met ongeveer 10 procent naar 54 petajoule. De sterkste toename zat bij de biomassaketels voor warmte bij bedrijven. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt doordat deze techniek nu in aanmerking komt voor subsidie.

Ook via andere technieken steeg het verbruik van hernieuwbare warmte. Groei zat vorig jaar bij het verbruik van warmte afvalverbrandingsinstallaties, aardwarmte, bodemenergie en biogas. De belangrijkste techniek voor de benutting van hernieuwbare warmte blijft biomassa bij huishoudens. Het gaat dan vooral om houtkachels.
cbs2

Revisie statistiek hernieuwbare energie

Vorig jaar rapporteerde het CBS nog een aandeel hernieuwbare energie van 4,5 procent voor 2013. Nu is het 4,8 procent voor 2013. Dit hogere percentage is een gevolg van het doorvoeren van een revisie als gevolg van het verwerken van resultaten uit nieuwe onderzoek en methodologische verbeteringen. In het artikel Revisie Hernieuwbare Energie 2015 wordt deze revisie toegelicht.