Gedreven door een gemeenschappelijke overtuiging dat de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s) en ambities voor een duurzame industrie alleen kunnen worden bereikt door middel van samenwerkingsinitiatieven, hebben Cartier, gedelegeerd door Richemont, en Kering (het moederbedrijf van Gucci), in samenwerking met de Responsible Jewellery Council (RJC) het Watch & Jewellery Initiative 2030 gelanceerd om hun actie te verbreden en te versterken.

• Het initiatief verwelkomt alle horloge- en sieradenmerken met een nationale en internationale voetafdruk die bereid zijn zich te committeren aan een reeks ambitieuze en gemeenschappelijke doelstellingen op drie gebieden: klimaatbestendigheid opbouwen, hulpbronnen behouden en inclusiviteit bevorderen.

• Voor de eerste keer in de branche is het Watch & Jewellery Initiative 2030 gericht op het samenbrengen van horloge- en sieradenmerken over de hele wereld om een ​​collectieve reis naar een koolstofarme toekomst te beginnen en ervoor te zorgen dat de industrie positieve resultaten creëert voor de planeet en voor mensen .

• Op het kruispunt van milieuoverwegingen en de ambitie om de positieve impact voor mensen in de hele waardeketen te versterken, vormen de verbintenissen die worden ondersteund door het Watch & Jewellery Initiative 2030 de kern van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, met het initiatief zelf bijdragen aan Doel 17, ‘partnerschappen voor de doelen’.

• Het initiatief bouwt voort op sterke, bestaande initiatieven en organisaties in de industrie, zoals de Responsible Jewellery Council (RJC) en Science Based Targets (SBT) en omvat nieuwere aandachtsgebieden zoals wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen, bescherming van biodiversiteit en materialen en bedrijfsmodelinnovatie, met de bedoeling transformatie en innovatie in de sector aan te moedigen en mogelijk te maken.

• Het initiatief staat open voor alle horloge- en juwelenspelers met een nationale of internationale voetafdruk die zich ertoe verbinden hun middelen en energie te wijden aan voortdurende verbetering van duurzame zakelijke onderwerpen, en aan het ontwikkelen van een visie van uitmuntendheid voor de industrie, ongeacht hun startpunt, marktsegment of positie in de waardeketen.

“Omdat de horloge- en juwelensector afhankelijk is van de kostbare hulpbronnen van de aarde en de knowhow van mensen over de hele wereld binnen haar waardeketens, is de noodzaak om samen op te treden bij het creëren van een positievere impact steeds duidelijker geworden. We zijn verheugd om samen met Kering, in samenwerking met de Responsible Jewellery Council, de inspanningen voor een duurzamere industrie te bundelen en andere actoren uit de industrie uit te nodigen om zich bij dit initiatief aan te sluiten. Meer dan ooit blijven we ons inzetten om onze gemeenschappelijke visie op een toekomst te delen waarin alle Maisons, hun leveranciers en zakenpartners de kans krijgen om samen te werken aan projecten die een positieve impact hebben op de planeet en haar mensen”, aldus Cyrille Vigneron, President en CEO van Cartier.

“Bij Kering geloven we dat luxe onlosmakelijk verbonden is met de hoogste milieu- en sociale normen, en dat het onze verantwoordelijkheid is, als toonaangevende luxespelers, om de veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om onze planeet te beschermen. We zijn er al lang van overtuigd dat alleen collectieve actie het verschil kan maken om onze industrie ten goede te transformeren. Voor horloges en sieraden, net als voor mode, zijn wij van mening dat het collectief verbinden aan een gemeenschappelijke kern van gekwantificeerde milieudoelstellingen gericht op een paar thema’s de beste manier is om echt impact te hebben. De veranderingen waar we voor strijden zijn essentieel voor de toekomst van niet alleen de planeet, maar ook van onze industrie zelf”, zegt Jean-François Palus, Group Managing Director van Kering.

Iris Van der Veken, uitvoerend directeur van Responsible Jewellery Council, deelde haar visie op het gezamenlijke initiatief: “De 2030 Agenda gaat over het achterlaten van niemand. Het bedrijfsleven kan een kracht zijn voor positieve verandering en impact door een mondiale economie te ondersteunen die mensen, de planeet en de natuurlijke systemen die ons ondersteunen, beschermt. Business as usual is geen optie meer. De RJC is vastbesloten om bedrijven te helpen een kracht te zijn voor die verandering door middel van transformerende partnerschappen. Door samen te werken kunnen we een grote bijdrage leveren aan de dringende verandering die nodig is om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen in het Decennium van Actie te bereiken en tegen 2030 een betere, eerlijkere wereld te creëren. Als onderdeel van de RJC Roadmap 2030-strategie, ontworpen om onmiddellijke en langdurige effecten op de lange termijn, zal RJC blijven zoeken naar innovatieve partnerschappen om verandering te versnellen en actie mogelijk te maken in de wereldwijde toeleveringsketen voor sieraden en horloges – dit is onze belofte aan toekomstige generaties.”

Terwijl het zich concentreert op drie thematische prioriteiten – klimaatbestendigheid opbouwen, hulpbronnen behouden en inclusiviteit bevorderen, zet het initiatief sterk in op transparantie met de vereiste om regelmatig verslag uit te brengen over de voortgang. Het zal leden ook ondersteunen bij het voldoen aan de groeiende verwachtingen van belanghebbenden, waaronder consumenten, het maatschappelijk middenveld en regelgevers, van voorbeeldige milieu-, sociale en ethische praktijken.