CapeOmega en Neptune Energy hebben vandaag NoordKaap aangekondigd, een projectconcept voor een grensoverschrijdende CO₂-opslagoplossing voor industriële emittenten in heel Europa. Deze oplossing maakt rechtstreekse injecties op offshore locaties en lossen via een terminal mogelijk. RWE heeft een intentieverklaring getekend met zowel CapeOmega als Neptune Energy om via dit concept de mogelijkheid te onderzoeken om groene CO₂ van hun biomassacentrale in de Eemshaven te verschepen voor offshore-opslag in de Nederlandse Noordzee.

NoordKaap kijkt naar een netwerkgebaseerde benadering van Carbon Capture & Storage (CCS) via maritiem transport. Dit kan een cruciale bijdrage leveren aan de Nederlandse, Noorse en Europese klimaat- en energiedoelstellingen. NoordKaap wil kosteneffectieve, schaalbare CCS-oplossingen bieden aan industriële clusters waar transport per schip de primaire of vroegst beschikbare exportoptie is. Het project onderzoekt – naast de Eemshaven regio in Nederland – ook kansen voor industriële clusters in Duitsland, België, Scandinavië en Noord-Frankrijk. NoordKaap voorziet in ondergrondse CO₂-opslaglocaties voor de kust van Nederland en Noorwegen. Het concept wordt ondersteund door haar partners Groningen Seaport, KNCC, Vopak en Return Carbon.

NoordKaap zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn en het concept is bij de Europese Unie ingediend als een ‘Project of Mutual Interest’ (PMI) op de zesde PCI-lijst1.

Evy Glørstad, CEO CapeOmega AS: “NoordKaap wordt uitgevoerd door een integraal partnership van alle relevante spelers in de keten – van emittenten tot eigenaars van opslagfaciliteiten – om de ontwikkeling hiervan goed te coördineren en een succesvolle strategie gericht op CO₂-reductie te realiseren. CapeOmega wil de waardeketen ondersteunen met de noodzakelijke infrastructuur om CO₂ veilig te kunnen transporteren en op te slaan. Project NoordKaap stelt ons in staat onze positie en ervaring als licentiehouder van pijpleidingen, terminals en onze expertise in de scheepvaart in te zetten voor offshore CO₂-opslag en CO₂-reductie.”

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy Nederland: “CO₂-opslag is een cruciaal onderdeel voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de EU. Voor een goed functionerende CCS-markt moeten zowel emittenten als opslagaanbieders CO₂ veilig kunnen transporteren. We zijn ons ervan bewust dat de toegang tot pijpleidingen voor sommige industrieën beperkt zal zijn. Daarom richten wij ons op beide typen transport naar onze offshore opslagfaciliteiten: pijpleidingen en scheepvaart. CCS ondersteunt tevens de strategie van Neptune om tegen 2030 meer CO₂ op te slaan dan wordt uitgestoten door onze activiteiten en door het gebruik van de olie- en gasproducten die we verkopen.”

Roger Miesen, CEO van RWE Generation: “RWE wil deze nieuwe mogelijkheden graag samen met CapeOmega en Neptune verkennen. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om groene CO₂ van onze biomassacentrale in Eemshaven te vervoeren naar en op te slaan in offshore opslagfaciliteiten in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit resulteert in negatieve emissies en deze ambitie willen we in 2030 waar hebben gemaakt. Daarom is het project NoordKaap zo’n interessante kans voor ons.”

1Projects of Common Interest (PCI) hebben tot doel energiesystemen met elkaar te verbinden en hiaten in de infrastructuur tussen EU-landen te overbruggen. Een Project of Mutual Interest (PMI) verbindt energiesystemen tussen een EU-land (of landen) en een derde land. Een succesvolle toekenning van de PCI/PMI-status geeft toegang tot versnelde vergunningverlening en financiering in het kader van de Connecting Europe Facility.