Tijdens deze actiedag heeft Campagne tegen Wapenhandel ook 5.000 handtekeningen aangeboden tegen de financiering door deze levering. Exportkredietverzekeraar Atradius weigerde deze aan te nemen. Atradius blijft volhouden dat zij ‘slechts uitvoerder’ is van overheidsbeleid en geen eigen afweging hoeft te maken, anders dan van zuiver financiële aard. Toen de Indonesische mensenrechtenactivist Reza Muharam vertelde over de slachtoffers die het Indonesische leger dagelijks maakt, antwoordde woordvoerster Marijke van Doorn dat hij bij Atradius aan het verkeerde adres was.

ING en Rabobank namen de handtekeningen wel aan. Zij legitimeren hun steun voor deze levering met het argument dat de schepen bedoeld zijn voor de bestrijding van piraterij. Maar, merkte bestuursvoorzitter Jan Zegering Hadders van de ING op toen het over mensenrechtenschendingen door het Indonesische leger ging: ‘Je hoort van mij niet dat je deze schepen ook niet ergens anders voor kunt gebruiken.’ Schrikbarend is dat de Rabobank zijn oordeel over de situatie in Indonesië heeft bepaald op grond van visies van lokale medewerkers, zo bleek tijdens een gesprek met die bank. Hoewel er zowel bij ING als bij Rabobank werd gerept over ‘voortschrijdend inzicht’, heeft geen van beide toezeggingen willen doen om hun beleid te herzien, of hun betrokkenheid te heroverwegen.

De actie kreeg steun van veel individuen én verschillende politieke groepen zoals SP-jongeren en Groen-Links afdelingen. In het hele land werden duizenden flyers uitgedeeld aan klanten van ING en Rabobank; ook een speciaal voor werknemers van de banken gemaakte flyer vond veel aftrek. Zowel bij Atradius als bij Rabobank en ING reageerde medewerkers verontrust op het feit dat hun werkgever betrokken is bij deze grote wapendeal.

Politiek Den Haag moet nog een definitieve beslissing nemen over deze export. In mei zal de Minister van Buitenlandse Zaken rapporteren over de mensenrechtensituatie in Indonesië.