Met dit partnerschap hopen beide partijen ondernemers in Brabant en Zeeland beter bekend te maken met de kansen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Peter Swinkels, voorzitter van de BZW, is enthousiast over de samenwerking: “Juist in deze economisch zware tijd heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen toegevoegde waarde. Je ziet ook steeds meer dat MVO een grotere rol gaat spelen bij het ondernemen in relatie tot vraagstukken als klimaatverandering, energieschaarste, armoede en gezondheid.”

MVO Nederland stimuleert het bedrijfsleven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Als kennis- en netwerkorganisatie helpt MVO Nederland ondernemers om de kansen van MVO te benutten. Veel ondernemers zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol, maar weten nog niet altijd hoe zij met MVO aan de slag kunnen gaan. MVO Nederland biedt ondernemers tips, stappenplannen en inspirerende praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over duurzaam inkopen.

Concrete activiteiten
De BZW hoopt via het partnerschap haar leden praktische informatie te bieden met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het initiatief is afkomstig van de BZW-commissie maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze commissie onderneemt verschillende activiteiten, zoals de uitgave van de cd-rom voor het maken van een gedragscode, de organisatie van de tweejaarlijkse Frank Sweenslezing (in 2009 op 19 mei) en aansluiting bij activiteiten van VNO-NCW (bijvoorbeeld de organisatie van jaarlijks twee retraites bij de paters Trappisten). Voor dit jaar bereidt de commissie in ieder geval een eerste dilemmabijeenkomst voor, waarbij BZW-leden de gelegenheid krijgen om concrete dilemma’s uit de bedrijfspraktijk te toetsen aan normen en waarden. Daarnaast heeft de commissie plannen om met MVO Nederland informatiebijeenkomsten te organiseren over o.a. ketenverantwoordelijkheid en het duurzaam inkoopbeleid van de overheid, dat vanaf 2010 van toepassing zal zijn.