Met de Carbon Impact Assessment van BT kunnen organisaties de CO2-uitstoot berekenen die zij produceren door het gebruik van netwerk- en IT-diensten. De dienst stelt verbeterpunten vast en komt met een aantal concrete oplossingen waarmee klanten hun energieverbruik en CO2-uitstoot kunnen verminderen.

De dienst analyseert hoe zowel werkpatronen (zoals reisgedrag en IT-gebruik), als bedrijfsvoering, shared services en infrastructuur bijdragen aan de CO2-uitstoot van een organisatie. BT test een aantal scenario’s en maakt een analyse van energieverbruik en mogelijke vermindering van CO2-uitstoot. Hierbij kijkt BT naar vragen als: ‘wat als ik mijn datacenters zou consolideren?’, ‘wat als ik flexibel werken zou introduceren?’, ‘wat als werknemers gebruik kunnen maken van audio- en videoconcerencing?’.

“Om op langere termijn duurzaam te kunnen ondernemen, is het van cruciaal belang om de rol die netwerk- en IT-diensten spelen bij het produceren en verminderen van CO2-uitstoot te begrijpen. Onze Carbon Impact Assessment levert niet alleen voordelen op voor het milieu, maar helpt organisaties ook om kosten te besparen. Bedrijven die beide bewerkstelligen zullen sterker uit de economische crisis komen dan de concurrentie,” aldus Bas Burger, CEO van BT Benelux.

“Als we kijken naar de CO2-uitstoot van onze klanten, onderzoeken we zowel de gewenste gedragsverandering als de aanpassingen die nodig zijn aan hun netwerk- en IT-infrastructuur. Veel van onze klanten hebben nog geen actie ondernomen op dit gebied en kunnen bij het ontwikkelen van duurzame bedrijfsoplossingen veel voordeel behalen uit de ervaring en deskundigheid van BT,” zo concludeert Burger.

Chris Barnard, Research Director European Telecommunications & Networking bij IDC geeft aan: “Ons meest recente onderzoek[1] toont duidelijk aan dat Europese bedrijven en publieke organisaties milieuvraagstukken steeds serieuzer nemen bij de keuze van een leverancier, alsook bij het onder de loep nemen van interne processen.”

BT is acht keer op rij – van 2001 tot 2008 – benoemd tot leider in de telecommunicatiesector in de Dow Jones Global Sustainability Index en is nog steeds één van de best presterende bedrijven in de sector. BT stelde zijn eerste CO2-reductiedoel in 1992 en heeft zich tot doel gesteld om zijn internationale CO2-uitstoot met 80 procent te verminderen in 2020. Op dit moment heeft BT 43 procent reductie behaald door energie-efficiënter te werken en door meer gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen.

BT Benelux ondersteunt BT Group’s CO2-reductiestrategie actief. Afgelopen april heeft BT Benelux de ISO 14001 certificering behaald voor het Nederlandse deel van de organisatie, volgend op de eerdere Belgische certificering. Deze certificering bewijst dat het milieumanagementsysteem van BT Benelux voldoet aan wettelijke verplichtingen en internationale standaarden voor het verminderen van milieurisico’s en toont de goede bedrijfsvoering aan.

Actief gebruik van de geïnstalleerde telepresence kamers in Amsterdam en Brussel levert in 2009 naar verwachting een daling op van 30 procent op het aantal vliegreizen, wat resulteert in een CO2-reductie van 39 ton plus een kostenbesparing van 250.000,- euro en vermindering van 3.200 reisuren. 250 videovergaderingen via telepresence tussen de kantoren in Amsterdam en Brussel leveren in 2009 een verwachtte besparing op van 81.250 autokilometers en een CO2-reductie van 15 ton.

Verder stelt de Benelux organisatie medewerkers in staat flexibel te werken door gebruik te maken van de eigen “Work Anywhere-oplossingen”. 80 procent van de medewerkers heeft de mogelijkheid om flexibel te werken en onderzoek van BT toont aan dat 40 procent minimaal één dag per week van deze mogelijkheid gebruik maakt.