Sinds begin dit jaar zijn grote organisaties verplicht een energie-audit (EED) uit te laten voeren. Dit met het doel om het energieverbruik terug te dringen en de Europese energiedoelen van 2020 te behalen. Organisaties waarvan het gebouw een BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat heeft, zijn gevrijwaard van deze verplichting. Dat adviseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de ‘EED Factsheet keurmerk: BREEAM-NL In-Use’. Deze factsheet is onlangs gepubliceerd.

De factsheet is onderdeel van een reeks waarin wordt ingegaan in hoeverre verschillende duurzaamheidskeurmerken voldoen aan de EED-criteria van een energie-audit. Hierin concludeert RVO dat het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use voldoende invulling geeft aan de criteria van een energie-audit. Zodoende hoeft bij gebouwen met een BREEAM-NL In-Use certificaat geen audit meer te worden uitgevoerd.

BREEAM-NL In-Use

Volgens de Dutch Green Building Council, beheerder en ontwikkelaar van het BREEAM-NL In-Use keurmerk, is de vrijstelling een stimulans voor het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Hoofd Certificeren en Beheer van DGBC Martin Mooij: “Allereerst biedt het organisaties die nog niet met BREEAM-NL werken een uitgelezen kans om hun gebouwen op álle duurzaamheidsonderwerpen te laten beoordelen met duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use. Dat is een veel bredere duurzaamheidsbenadering dan het ondergaan van de verplichte audit op één onderdeel, namelijk energie. Zeker voor organisaties met meerdere vestigingen is dit interessant door de mogelijkheden om met BREEAM-NL complete portfolio’s te certificeren.”

Administratieve verlichting

Mooij vervolgt: “Ten tweede is de vrijstelling een administratieve verlichting voor organisaties waarvan het gebouw al met BREEAM-NL is gecertificeerd. Er hoeft geen informatie opnieuw te worden overlegd, dat is met de certificering al geborgd.”

Meer informatie

Sinds het begin van dit jaar voeren de milieudiensten de energie-audits uit door heel het land. Dat gebeurt bij organisaties met een omvang van 250 medewerkers of meer. In Nederland gaat het om zo’n 6.000 bedrijven. Lees voor meer informatie over EED en de vrijstelling voor BREEAM-NL de ‘EED Factsheet keurmerk: BREEAM-NL In-Use’.