De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de kamerbrief van 25 januari 2021 aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1). Het ministerie vraagt van 16 juni tot en met 10 juli 2021 via een enquête de inbreng van bedrijven en overheden voor de ontwikkeling van dit nieuwe plan.

Inbreng via enquête

Via deze enquête haalt het ministerie breed input op voor het CMP1. Zowel bij overheden als bedrijfsleven, van afvalbedrijven tot circulaire start-ups. Op dit moment is het ministerie in het beginstadium van de totstandkoming van het CMP1. Dit betekent dat er ruimte is om over diverse onderwerpen inzichten op te halen.

De input van stakeholders moet helpen met het identificeren van potentiële blinde vlekken en kansen voor het CMP. Het ministerie gebruikt de reacties in de gedachtevorming over het CMP. De invultijd van de enquête is afhankelijk van bovenstaande, maar bedraagt tussen de 30-40 minuten.

Naar een Circulair materialenplan

Het beleid voor veilige en hoogwaardige verwerking van afvalstoffen in Nederland is opgenomen in het LAP3. Circulaire economie vraagt echter niet alleen om goed afvalbeheer aan het eind van de keten. De staatssecretaris wil met het CMP de reikwijdte van het huidige LAP uitbreiden, met meer sturing op grondstoffen en de hogere treden van de afvalhiërarchie die van belang zijn voor een circulaire economie, zoals hergebruik en preventie.

Daarnaast wil zij het CMP een stevigere juridische basis geven, zonder flexibiliteit te verliezen, zodat het vaker direct juridisch bindend is. Het CMP moet innovatie voor een circulaire economie stimuleren door ambitieuze normen vast te leggen, maar bedrijven ook uitdagen of belonen om beter te presteren dan deze minimumstandaard voor verwerking van afval.

Vervolgtraject

De ideeën van stakeholders helpen het ministerie in de vervolgstappen die nodig zijn om het CMP1 vorm te geven. Begin september dit jaar wordt er een analyse van de opgehaalde input gepubliceerd op de website www.lap3.nl. De input die u geeft in deze enquête zal in de terugkoppeling alleen geanonimiseerd en op hoofdlijnen terugkomen.

Aan het einde van de enquête vragen we om uw contactgegevens te mogen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen voor het vervolgtraject.

U kunt aangeven of u op de hoogte wilt blijven, of u openstaat voor een nader 1 op 1 gesprek of uitgenodigd wil worden voor een bijeenkomst voor het CMP.

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Naar de enquête Circulair materialenplan