35 Bedrijfspanden in Breda hebben subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken voor het opwekken van energie met zonnepanelen, de zogenoemde SDE+-subsidie. De Gemeente Breda heeft bedrijven actief opgeroepen om deze subsidie aan te vragen en hen ondersteund bij het indienen van de aanvraag. Ook de gemeente zelf heeft voor 19 panden subsidie gekregen. Hiermee maakt Breda werk van het duurzaam opwekken van energie en het terugdringen van CO2 uitstoot.

Breda koploper

Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: “Breda is echt koploper in vergelijking met andere steden wat betreft het aanvragen van deze subsidie. We hebben bedrijven actief aangeschreven om hen te wijzen op deze regeling en hen hulp te bieden bij het indienen van de aanvraag. Ik vind het top dat zoveel bedrijven daar gebruik van hebben gemaakt! Daarom blijven we ook in de volgende subsidieronde deze hulp bieden. We horen namelijk van bedrijven terug dat door onze ondersteuning de drempel om subsidie aan te vragen lager wordt. En dat is precies de bedoeling. Zo gaan we samen met de stad echt meters maken met het opwekken van schone energie”

SDE+ subsidie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Hiermee zet Nederland een grote stap richting het halen van de doelen uit het energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren. In september 2016 start een nieuwe ronde van aanvragen.

Resultaten zonne-energie Breda

Voor 35 bedrijfspanden is subsidie toegekend. In cijfers betekent dat circa 15.509 panelen, 37.698 m2  dakoppervlak en een subsidiebedrag van circa
€ 6,7 miljoen.   Daarnaast is voor 19 gemeentelijke panden subsidie verkregen. Dat betekent circa 11.936 panelen, 28.010 m2 dakoppervlak en een bedrag van circa € 4,3 miljoen. In totaal heeft de stad Breda dus voor bijna € 11 miljoen aan subsidiebeschikkingen ontvangen.